AI-registret, illustration.

Helsingfors stad vill vara öppen med artificiell intelligens – AI-registret visar hur det går till i praktiken

Artificiell intelligens har blivit en del av vår vardag. Helsingfors stad vill förbättra dels sin services tillgänglighet, dels hur klienterna upplever den, och då kan artificiell intelligens vara till nytta. Som exempel är stadens olika försök med chatbotar ett steg för tillgänglig service var och när som helst. Idag pågår många försök med artificiell intelligens inom stadens olika förvaltningssektorer. Den AI-service som redan finns har sammanställts på ett och samma ställe i Helsingfors stads nya AI-register, som är ett fönster till de AI-system som Helsingfors stad använder.

I Helsingfors stads register för artificiell intelligens hittar man den service där staden för närvarande nyttjar artificiell intelligens. I AI-registret finns beskrivningar av stadens AI-system, och man kan ta reda på hur AI:n används inom dem. Via AI-registret kan man också ge respons och delta i undersökningar, och därmed inverka på hur Helsingfors framöver bygger upp interaktiv, människocentrerad artificiell intelligens. Planen är att föra in mera av de nya tillämpningarna i registret ännu i höst.

”Artificiell intelligens kommer att bli ännu vanligare ute i världen och kommer att utnyttjas allt mera också inom stadens service, då folk vänjer sig vid AI och staden lär sig mera om var och hur man kan tillämpa den. Ett villkor för att kunna utnyttja AI i större skala är att invånarna har förtroende för vad staden gör. Det förtroendet försöker staden stärka genom att agera så öppet som möjligt. Och det är därför vi gjort upp ett register för var vi tillämpar AI”, berättar Pasi Rautio, chef för projekthelheten kring data, AI och robotisering.

Helsingfors och Amsterdam första städer med öppet register om AI-tillämpningar

Helsingfors stads register över tillämpningar av artificiell intelligens har byggts upp i samarbete med Amsterdams stad, som öppnar ett motsvarande register. Bägge städerna har förbundit sig till ett öppet digitaliseringsarbete som respekterar människovärdet, så det är naturligt att det finns konkret information om deras AI-tillämningar. Med öppenheten vill man göra det möjligt att i framtiden ha ännu mer kollektivt deltagande i utvecklandet av AI:n.

”Helsingfors stad har som mål att vara den stad i världen som bäst tillämpar digitalisering. Digitalisering handlar också mycket om att utnyttja artificiell intelligens. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi bygga upp ännu bättre service för stadsborna, och den kan vara tillgänglig var och när som helst. Med stolthet, och i främsta ledet tillsammans med Amsterdam, kan vi nu öppet berätta vad vi använder AI för”, konstaterar Jan Vapaavuori, Helsingfors borgmästare.

Helsingfors och Amsterdams städers AI-register hör till de första av sitt slag i världen, men allt fler liknande register antas komma att bildas även på andra håll. De är ett sätt att öppet informera om stadens AI-tillämpningar. Båda registren byggs upp av Saidot, ett finländskt företag specialiserat på teknologi och service kring transparens och förklarbarhet inom AI.

Staden nyttjar AI ansvarsfullt

Människocentrerad artificiell intelligens handlar om att öppet och etiskt hållbart tillämpa AI. Helsingfors stad har som mål att AI:n inom offentlig service ska fungera enligt samma princip om ansvar, öppenhet och trygghet som stadens övriga verksamhet.

Inom sina olika serviceformer har städerna en massa data om invånarna. En utgångspunkt i det som Helsingfors stad gör är att varje invånare också ska ha tillgång till begriplig och aktuell information om hur algoritmer påverkar deras liv. Och det är just för att öka denna förståelse som Helsingfors stads AI-register har tagits fram.

AI inverkar redan på stadsbornas vardag

Med artificiell intelligens avses system som observerar sin omgivning och processar data för att, utan vägledning, nå de mål som uppställts för dem. Då det handlar om stadens service kan AI:n till exempel rekommendera lämpliga böcker för bibliotekskunder eller ge anvisningar för besök vid rådgivningar. Med AI försöker man också ordna behändig och snabb faktaletning, identifiering av föremål eller personer, målinriktade rekommendationer eller effektivare trafikdirigering. Men det gäller också att minnas att AI:n inte fungerar i ett vacuum eller för sig själv. Det behövs alltid en människa som lär och övervakar maskinen, någon som i sista hand också ansvarar för AI:ns verksamhet.

En retorisk fråga: behöver AI vara pålitlig och rättvis? I november 2020 öppnar Helsingfors universitet en ny, öppen och gratis webbkurs, Ethics of AI. Den är en djupdykning i etiska frågor kring AI. Kursen hjälper programutvecklare, AI-användare och beslutsfattare förstå hur artificiell intelligens kan tillämpas på ett etiskt hållbart sätt.

Här kommer man till Helsingfors stads AI-register: https://ai.hel.fi/sv/ai-registret/