Stadsfullmäktige sammanträder.

Helsingfors stadsfullmäktige behandlar 21 oktober initiativ från ungdomar och kommuninvånare

Stadsfullmäktige sammanträder 21 oktober kl. 18. Ledamöterna kan delta i sammanträdet på plats i salen eller genom fjärruppkoppling. På föredragningslistan finns bland annat initiativ från ungdomar och kommuninvånare och en ändring av förvaltningsstadgan för Helsingfors stad. Dessutom behandlas projektplanen för ombyggnad av Grundskolan Norsen, Cygnaeus-enheten, och ett antal fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktiges sammanträde kan följas via Helsingforskanalen med början kl. 18 på adressen www.helsinkikanava.fi/sv.

Under sammanträdet kan diskussionen följas på Twitter @helviestinta. Det går att delta i diskussionen under hashtaggen #helvaltuusto.

Föredragningslistan för stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadsfullmäktiges sidor.

Helsingfors – aktuellt om coronaviruset