Helsingfors stadsstyrelse godkände uppdaterad utvecklingsplan för spårvagndepåer

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 24 januari trafikaffärsverkets (HST) utvecklingsplan för spårvagnsdepåer. I utvecklingsplanen föreslogs att depåerna i Brunakärr och Forsby utvecklas till huvuddepåer för spårvägstrafiken. Dessa stöds av mindre sidodepåer, bland annat depån för Spårjokern i Kasåkern och depån för Kronbroarnas linjenät på Degerö.

Uppgifterna om vagnupphandlingarna har preciserats bland annat utifrån avancemangen i projekten Kronbroarna och spårvägen från Fiskehamnen till Böle.

Allmänna arrendeprinciper för bostadstomter och tomter som betjänar boendet till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att man godkänner allmänna principer som följs när man fastställer arrendet för eller hyr ut bostadstomter och tomter som betjänar boendet. Förslaget innehåller bland annat principer och utgångspunkter för hur arrendet, byggrätten, produktivitetsmålet och marknadsvärdet för en tomt ska fastställas.

Stadsstyrelsen godkände dessutom en avtalsändring som gäller stadsforskningssamarbetet och finansieringen av en postdoc-forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet till utgången av 2025.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).