En kvinna i skogen. Bild: dspmedia/Visit Espoo

Helsingfors stödjer turismens uppsving på flera sätt

Turismen är nog den bransch som drabbats hårdast av coronaviruspandemin och kriget i Ukraina. I Helsingfors stads färska handlingsplanen för turism och evenemang beskrivs ett antal viktiga prioriterade områden för att hjälpa turistnäringen på fötterna igen. Bland annat vill man ge hållbarhet en allt viktigare roll i turismen och stärka kunskapsbaserat ledarskap i företagens och stadens dagliga verksamhet.

Hållbart lyft för företag inom turistbranschen: Södra Finland -projektet hjälper för sin del även företag inom turistbranschen att återhämta sig från pandemin och att förstärka deras konkurrenskraft. Inom projektet bygger man bland annat nya turistprodukter och tjänster för internationella marknader. Dessutom vill projektet stärka företagens kompetens inom kunskapsbaserat ledarskap, hållbarhet och säkerhet.

Företag kan ännu i vår förvärva miljöcertifikat och lära sig mer om kunskapsbaserat ledarskap och cybersäkerhet

Under våren kommer turistföretag att ha flera möjligheter att utveckla sin verksamhet och uppdatera sin kompetens. I början av maj kan företagen förvärva miljöcertifikat med stöd av de minimis-stöd. Dessutom har företagen möjlighet att lära sig använda data i utvecklingen av sin verksamhet i workshoppar om kunskapsbaserat ledarskap. Därtill kommer man att med hjälp av projektet ordna utbildning i aktuella cybersäkerhetsfrågor under våren.

Med hjälp av projektet kan företag smidigt förvärva märket Sustainable Travel Finland

Försommarens viktigaste evenemang Hållbart lyft för turistföretag ger coachning i förvärvandet av märket Sustainable Travel Finland. Hållbarhet är livsviktigt för den framtida turismen, och därför vill Hållbart lyft för turistföretag att företag deltar i programmet Sustainable Travel Finland för att förvärva märket Sustainable Travel Finland så smidigt som möjligt. För turistföretagen ordnas också en mängd aktuella evenemang på hösten, såsom workshoppar om produktifiering, pilotprojekt och marknadsföringshjälp.

– Vårt projekt är exceptionellt, eftersom det ger betydande konkret stöd till företag för att återhämta sig från pandemin och för att utveckla affärsverksamheten. Jag har redan fått positiv feedback och beröm för att vår verksamhet främjar rätt saker för företag. Jag vill starkt uppmuntra samtliga turistföretagare att komma med i projektet, säger Jonna Pitkänen, projektledare för projektet Södra Finland i Helsingfors, om projektet Hållbart lyft för turistföretag.

Helsingfors stad genomför Hållbart lyft för turistföretag tillsammans med projektet Södra Finland, Enter Espoo Oy, Turku Science Park Oy och Forum Virium Helsinki.

Det bästa sättet att få information om utbudet inom Hållbart lyft för turistföretag är att prenumerera på nyhetsbrevet och följa projektets evenemangskalender (på finska).

Nyhets bild: dspmedia/Visit Espoo