Fiskehamnen. Bild: Kari Ylitalo.

Helsingfors tar i bruk .helsinki-webbadresser – webbplatsen testbed.helsinki sammanställer de försöks- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds av staden

Den 2 december 2020 öppnar Helsingfors stad den första webbadressen med ändelsen .helsinki. Syftet med de nya .helsinki-sidorna är att göra Helsingfors stads webbtjänster mer kundinriktade och lättare att hitta. Som den första nya webbplatsen öppnas testbed.helsinki som presenterar Helsingfors testbäddsverksamhet och där man kommer att samla den viktigaste informationen om företagens möjligheter att testa sina produkter i samarbete med staden. I Helsingfors kommer de nya testbäddarna för innovationer att vara kopplade till bland annat hälsa och välbefinnande, lärmiljöer, rena och hållbara stadslösningar samt motion.

Staden är full av det levande livets utvecklingsmiljöer som både företag och stadsbor kan dra nytta av

Syftet med webbplatsen testbed.helsinki är att stöda Helsingfors stads näringspolitiska utvecklings- och testbäddsverksamhet. Dess målgrupp är inhemska och utländska företag som vill utveckla och testa sina produkter och tjänster tillsammans med Helsingfors stad. Andra viktiga målgrupper för webbplatsen är forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer såsom universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut samt stadskoncernens anställda och andra som är intresserade av utvecklingsverksamhet.

Staden erbjuder naturliga utvecklingsmiljöer i levande livet som kallas för testbäddar. Helsingfors stad erbjuder företag utvecklingsmiljöer som till exempel relaterar till skolor, social- och hälsovårdssektorns serviceenheter, stadens gatunätverk och infrastruktur samt service- och bostadshus som ägs av staden. På testbed-webbplatsen berättar vi mer om vad dessa utvecklingsmiljöer är.

Exempel på staden som plattform: att utnyttja 5G-nätet i undervisningen och innovationer i hur stadens personal rör på sig

Men hur fungerar staden då som en testbädd? Praktiska exempel på hur staden kan användas som testbädd är till exempel Elisas 5G-lösning som testas i Helsingfors mediegymnasium och som låter studerandena bekanta sig med objekt utanför gymnasiet från klassrummet och uppleva en så verklig undervisningssituation som möjligt också på distans. Eller Helsingfors motions- och rörlighetsprograms försök med innovativa lösningar där man försöker hitta nya slags lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörlighet hos stadens personal i den verkliga verksamhetsmiljön tillsammans med företagare inom denna sektor. 

Stadens verksamhet som en testbädd för nya lösningar är också ett av temana i Helsingfors stads strategi. Målet är att hela staden utvecklas som plattform för experiment och nyskapande näringsverksamhet. Samtidigt främjar man uppskalning och vidareutveckling av de bästa lösningarna som utvecklats på testbäddarna. Webbplatsen testbed.helsinki sammanställer all information om ämnet till en helhet som är lätt att hitta. Den nya webbplatsen kan användas på både finska och engelska.

”Vår webbplats är ett stort framsteg i att göra de försöksmöjligheter som staden erbjuder lättare att hitta. Nu har vi ett ställe dit vi kan bjuda in företag samt forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörer för att bekanta sig med det mångsidiga utbudet av plattformar. På webbplatsen finns information om aktuella försöksansökningar, och man kan också kontakta staden direkt för att fråga om en möjlighet till försök. Dessutom sammanställer webbplatsen testbed.helsinki kontaktuppgifterna till våra experter inom olika teman”, säjer ledande expert Kimmo Heinonen belåtet. 

Med ibruktagandet av .helsinki följer Helsingfors andra storstäders utveckling på webben

Helsingfors stad skaffade ursprungligen rätten att använda toppdomänen .helsinki år 2014. Detta gjordes för att skydda namnet Helsinki från andra aktörer, eftersom till exempel Helsingfors stads huvudsakliga domän Hel.fi inte innehåller stadens namn. Tidigare har Helsingfors inte använt .helsinki-domänen, men ute i världen har många städer och företag tagit i bruk sina egna toppdomäner. Helsingfors följer alltså en växande internationell trend, men i Finland har samma sak inte gjorts tidigare inom kommunsektorn.

”Bakom Helsingfors beslut ligger en önskan att göra webbinnehåll som är viktiga för kunderna lättare att hitta och mer välkända. Vi kommer först att testa den nya toppdomänen på några nya tjänster, och sedan kommer vi att bedöma hur väl den fungerar samt möjligheterna att öka stadens internationella synlighet och stärka varumärket Helsingfors på webben”, berättar Helsingfors stads kommunikationsdirektör Liisa Kivelä.

Stadens huvudwebbplats fortfarande under hel.fi

De nya .helsinki-webbplatserna kommer inte att ersätta stadens huvudsakliga webbplats eller orsaka förändringar på existerande hel.fi-webbplatser. Stadens huvudsida på webben kommer fortfarande att vara hel.fi-webbplatsen. Som bäst pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att förbättra denna webbplats användbarhet och göra det lättare att hitta innehåll.

Helsingfors stad har som mål att förenhetliga namnen på stadens webbplatser och skära ner på antalet sidor, och å andra sidan att genom .helsinki-webbplatserna ge kunden tydliga nya webbtjänster med en enhetlig användarupplevelse som är lätta att hitta. Under den närmaste framtiden kommer man också att öppna andra .helsinki-webbplatser. Till näst kommer man att publicera webbplatsen osallistu.helsinki, som ska innehålla information och berättelser om Helsingfors stads delaktighetsarbete.

Du kan bekanta dig med testbed.helsinki-webbplatsen här: https://testbed.helsinki/sv/