Människor i Beijing Design Week 2019. Foto: Helsinki Design Week

Helsingfors temastad för Pekings designvecka år 2020

Helsingfors har valts till temastad för Pekings designvecka år 2020. I Peking ordnas mångsidigt program som under tre veckors tid uppvisar Helsingfors som designstad och föregångare i designkompetens.

Beijing Design Week, som ordas 22.9–7.10.2020, är den största och mest betydande designfestivalen i Asien. Festivalen har mer än fem miljoner besökare varje år. Nio städer har valts till temastad (Guest City) före Helsingfors, den senaste var Mexico City i år.

Helsingfors stads biträdande borgmästare Pia Pakarinen var med om att ta emot statusen som temastad på avslutningsevenemanget för årets designvecka i Peking.

”Formgivning är en internationellt betydande profileringsfaktor för Helsingfors och vi är kända för formgivning av produkter och tjänster som främjar invånarnas goda liv”, beskriver Pakarinen.

”Peking är Helsingfors enda officiella vänstad och vi har en tät relation. Att delta i designveckan innebär en möjlighet att både lyfta fram vår kompetens och stärka Helsingfors partnerskap och synlighet i Kina.” 

”I Peking byggs en interaktiv evenemangshelhet av ett nytt slag upp i samarbete mellan Helsingfors stad, designaktörer, läroinrättningar, företag och andra samarbetspartner”, berättar marknadsföringschef Sanna Forsström, som ansvarar för helheten på Helsingfors stads vägnar.

För planeringen av Helsingfors program ansvarar Luovi Productions Oy, vars mest kända evenemang är Helsinki Design Week.

”I stället för statiska utställningar är det meningen att skapa plattformar för diskussioner, verkstäder och laboratorier för att ta fram det som är nytt inom branschen. Härigenom lyfter vi fram Helsingfors styrkor som designstad”, betonar Kari Korkman, verkställande direktör för Helsinki Design Week.

Programmet och diskussionerna förverkligas delvis i digitala rum. I Peking planeras dessutom satellitevenemang som sprider sig runt om i staden. Målet är att komma med ett evenemangskoncept som kan presenteras också på andra designveckor i Kina under de kommande åren.

Programmet byggs upp genom samarbete – sökningen öppen för partner 

Helsingfors har främjat designkompetens som en viktig del av stadens utveckling redan i flera år. Samtidigt har Helsingfors profilerat sig internationellt som en föregångare i att utnyttja design och utvidga dess betydelse.

På Pekings designvecka vill Helsingfors berätta sin designhistoria genom tre huvudteman. Med hjälp av innovationer inom välbefinnande, stadsutveckling och undervisning presenteras hur en bättre vardag skapas för helsingforsarna genom design.

Ett bärande tema är hur världens bäst fungerande stad byggs med hjälp av välfungerande nätverk. Också festivalprogrammet planeras tillsammans med samarbetspartnerna. Staden öppnar denna vecka en partnersökning för att söka programidéer och deltagare för designveckan.

”Vi söker nu samarbetspartner som har vilja att bygga ett nytt slags programkoncept och samtidigt bli internationellt mer kända”, berättar Korkman.

”Vi söker inte bara företag inom designbranschen utan partner som arbetar med innovationer i undervisningen, välbefinnandet och stadsutvecklingen på en bredare bas. Genom deltagande vill vi skapa nya samarbetsmöjligheter mellan till exempel högskolor och läroinrättningar, stadens aktörer och uppstartsföretag”, framhäver Forsström.