Man och barn på dator. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors vill använda invånardata för invånarnas bästa – på invånarnas villkor

Helsingfors stad har som mål att erbjuda sina invånare en möjlighet att bättre än förr kontrollera de uppgifter som staden samlar in om sina invånare. Samtidigt har staden som mål att med hjälp av data utveckla tjänster som ges i rätt tid och som förutser stadsbornas servicebehov. Dessa mål möjliggörs under 2021 i Helsingfors MyData-projekt. Helsingfors har valt Vastuu Group Oy som sin MyData-operator. Vastuu Group utvecklar tjänster för Helsingfors som baserar sig på personlig data tillsammans med Fujitsu Finland, Nixu Oyj, Personium och 1001 Lakes. 

Helsingfors vill bli den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering. Samtidigt vill Helsingfors skapa individuella digitala tjänster som baserar sig på människors olika livssituationer och som ges i rätt tid i ett öppet samarbete med invånarna. I fortsättningen används Vastuu Groups MyData-tjänst som hjälp i arbetet. Den här tjänsten hjälper med att förflytta data mellan teknologi, processer och människor på ett så smidigt och datasäkert sätt som möjligt som baserar sig på individens samtycke.

”Helsingfors mål är att vara den bäst fungerande staden i världen. Ett ambitiöst digitaliseringsprogram har varit en central del av det här målet. I framtiden vill vi rikta stadens tjänster på ett förebyggande sätt, och det här kräver att analys och data utnyttjas på ett omfattande sätt. Tillit är den viktigaste faktorn i fråga om att använda data: stadsborna måste kunna lita på att staden använder data för deras bästa och med deras tillåtelse på ett sätt som är till nytta för både staden och invånaren. Det är vad MyData-arbetet i grund och botten handlar om”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

MyData-tjänsterna ger stadsborna möjligheten att kontrollera uppgifterna som staden samlar in om dem

MyData-tjänsterna ger stadsborna ett sätt att kontrollera uppgifterna som samlats in om dem och förstå dessa bättre. Helsingfors har som mål att stadsborna i enlighet med MyData-principerna också ska kunna påverka hur data som samlats in om dem utnyttjas. Tjänsternas människonärhet garanteras genom att analysera data om samhällsstrukturer, lagstiftning och stadsbornas vardag och genom att utveckla lösningar som utgår från invånarnas behov.

Helsingfors förfogar över stora mängder av många olika slags data om stadsborna som bland annat samlas in när stadsborna använder olika tjänster. Staden vill berätta genomskådligt vilka data som samlas in om stadsborna, hur dessa data används och för vilket ändamål. Dessutom kan stadsborna om de så vill också påverka om deras data överförs mellan stadens olika tjänster eller andra organisationer, till exempel en annan stad. Enligt samma princip har stadsborna också möjlighet att förbjuda att deras data används.

”Att förverkliga MyData-principerna är ett centralt mål i vårt digitaliseringsprogram, och vi gör detta i samarbete med Vastuu Group och Esbo, Åbo och Uleåborg städer. Samtidigt ökar vi genomskådligheten och stadsbornas möjligheter att påverka hur deras egna data utnyttjas. Helsingfors fungerar som internationell vägvisare när vi bygger upp ett människonära internet”, sammanfattar Helsingfors stads digitaliseringschef Mikko Rusama.

I MyData-genomförandet sprids personuppgifterna för att minimera risken för dataintrång

Vastuu Groups MyData-genomförande gör det möjligt att förvalta och sprida personuppgifter och annan personlig data som samlas in så att datan endast förflyttas vid behov mellan olika parter utan onödiga kopior. Genom att sprida datan ser man till att informationen inte sitter på samma ställe som en stor massa, vilket till exempel minskar frestelsen att försöka sig på dataintrång. 

”Det är fantastiskt att Helsingfors är en föregångare i att skapa trygga och människonära tjänster i enlighet med hållbara principer i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn”, säger Mika Huhtamäki, Vastuu Groups vice verkställande direktör och chef för MyData-funktionerna.

Tjänsternas höga nivå av datasäkerhet tryggas genom att utveckla systemet tillsammans med olika aktörer och ledande dataskyddsexperter. Tjänsterna utvecklas för Helsingfors stad i samarbete med Fujitsu Finland, Nixu Oyj, Personium och 1001 Lakes. Personium är en MyData serviceteknisk enhet på Fujitsu. Tjänsterna också uppdateras, testas och auditeras regelbundet. Vastuu Group följer GDPR-praxis och kvalitetsstandarden ISO27001.

MyData, eller egna data, är en princip för hantering av personuppgifter. Enligt den ska människor ha möjlighet att hantera, utnyttja och överlåta sina personuppgifter som samlats in. Helsingfors har som mål att skaffa MyData-färdigheter för att man inte ska behöva kompromissa mellan användningen av invånardata, integritetsskydd och datasäkerhet. Helsingfors anslöt sig till det internationella MyData Global-nätverket från början av 2021. Genom nätverket vill Helsingfors delta i att påverka MyData-principernas utveckling i Finland och på EU-nivå samt stöda principernas genomförande i stadens verksamhet.