Ätbar park. Bild: Jussi Hellsten

Helsingfors vill främja och stimulera turismen med hjälp av nya samarbetsgrupper

Turismen i Helsingfors ökade stadigt fram till 2019 och internationaliserades snabbare än andra näringsgrenar. Den globala turismkrisen till följd av coronaviruspandemin och kriget i Ukraina har dock haft en stor inverkan på turismsektorn som helhet. Mitt i krisen och för att återhämta sig från den betonas vikten av samarbete och informationsutbyte. För detta behov startades två nya arbetsgrupper i Helsingfors i början av 2022 för att utveckla turismen i Helsingfors.

Helsingfors stadskoncerns samarbetsgrupp för turism: beslutsfattande över administrativa gränser

"Målet för stadskoncernens turismsamarbetsgrupp är att främja konkurrenskraften, förnyelsen och tillväxten av turismen i Helsingfors på ett smidigt och hållbart sätt," säger samarbetsgruppens ordförande Nina Vesterinen, som också är Helsingfors turismchef.

Stadskoncernens samarbetsgrupp för turism och dess medlemmar har till uppgift att främja konkurrenskraften och tillväxten inom turismen i Helsingfors och identifiera de möjligheter som erbjuds. Dessutom deltar gruppen i utarbetandet, genomförandet och övervakningen av färdplanen för turism och evenemang och delar med sig av samt tar emot aktuell information om turismrelaterade projekt. För en bredare diskussion och kommunikation ordnar enheten för turism ett årligt turismseminarium.

"På ett eller annat sätt har turismen att göra med nästan allt som händer i staden. Jag är övertygad om att det bäst främjas genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete över branschgränserna," avslutar Vesterinen.

Stadskoncernens samarbetsgrupp för turism har inrättats för åren 2022–2025 och dess medlemmar omfattar de viktigaste aktörerna inom turism från stadskoncernen, såsom chefer för varumärkesenheten och internationella affärer samt representanter från Helsingfors Hamn, Helsingfors evenemangsstiftelse och Helsingfors Partners.

Helsingfors rådgivande arbetsgruppen för turism: en livfull bransch med i utveckling

"Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism vill göra branschens röst mer och mer konsekvent hörd när det gäller att främja och utveckla turismen," säger Anni Vepsäläinen, gruppens ordförande och verkställande direktör för Suomen Messut Oyj.

Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism har två huvuduppgifter: För det första övervakar och utvärderar den utvecklingen av verksamhetsmiljön och fenomenen inom turismen både på nationell och global nivå. För det andra identifierar och prioriterar den åtgärder som främjar konkurrenskraften och tillväxten inom Helsingfors turistbransch.

"Turistnäringen hade redan börjat återhämta sig efter coronaviruspandemin när Rysslands angreppskrig mot Ukraina återigen förändrade verksamhetsmiljön. Näringslivsrepresentanterna i den rådgivande arbetsgruppen för turism ger oss värdefull information från fältet om hur staden kan hjälpa branschen i den nuvarande situationen och efter den," säger Vepsäläinen.

Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism kommer att inrättas för perioden 2022–2023 och dess medlemmar omfattar viktiga aktörer inom turistnäringen från exempelvis transport-, restaurang-, inkvarterings--, upplevelse- och evenemangsbranschen samt högskolorna. Medlemskårens styrka ligger i dess kompetens inom turismens insatsområden, såsom digitalisering och hållbarhet.

Mer information om grupperna och Helsingfors turistnärings nätverkssamarbete hittar du här (på finska).

Nyhets bild: Jussi Hellsten