Helsingfors vill med i Unicefs utvecklingsarbete för barnvänliga kommuner

Vid sitt möte den 19.10.2020 beslöt Helsingfors stadsstyrelse att staden ansöker om att få vara med i ett utvecklingsarbete med sikte på att få Finlands Unicef rf:s utmärkelse En barnvänlig kommun. Unicef fattar i januari 2021 beslut om vilka kommuner som får vara med.

Barns rättigheter och välbefinnande främjas på många olika sätt inom Helsingfors stads förvaltningssektorer och i samarbete med organisationer och andra aktörer. Samarbetet kring en barnvänlig kommun blir en del av Helsingfors stads arbete för välbefinnande och hälsa baserat på mänskliga rättigheter, jämställdhet och likabehandling.

Av de kommuner som vill vara med i utvecklingsarbetet väntar sig Unicef dels att barnens rättigheter främjas, dels att resurser avdelas för en koordinator resp. koordinationsgrupp med erforderlig arbetstid, att barn och unga får delta i utvecklingsarbetet, och att kommunen förbinder sig att vederbörligen informera om arbetets målsättningar och resultat.

Modellen för en barnvänlig kommun är en helhet som Unicef i Finland erbjuder kommunerna och som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella modell Child Friendly City. Unicef stöder utvecklingsarbetet genom olika slags kurser, digitaltjänster för processtyrning samt nationellt utvecklingsarbete inom referensgrupper.

Efter två år av utvecklingsarbete har kommunen möjlighet att få bära Unicefs utmärkelse Barnvänlig kommun, som gäller i två år.

Daghemmet Päiväkoti Pasilas nya byggnad får rum för 120 barn

Stadsstyrelsen godkände en uppdaterad projektplan för en ny byggnad för daghemmet Päiväkoti Pasila. Projektet omfattar 1 352 brm2 och taket för byggkostnaderna är 6,2 miljoner euro. I och med nybygget ökar stadens småbarnspedagogiks kapacitet med 120 platser.

Projektplanen gäller alltså en ny byggnad för daghemmet Päiväkoti Pasila beläget i Månsasparken i norra delen av Böle. I norra Böle bygger man ett nytt bostadsområde, där invånartalet stiger snabbt. För närvarande finns ännu ingen service i området. Enligt befolkningsprognosen växer antalet 1-6-åringar med ca. 700 under perioden 2019-2033 i distriktet Böle och i delområdet Månsasparken, som i framtiden blir en del av det nya Böle. Fram till år 2024 växer antalet barn i småbarnspedagogikålder med ca. 400 i området.

För Degerö planeras ett hybridkvarter - det första av sitt slag i Finland - med både bostäder och en spårvagnsdepå

Stadsstyrelsen godkände för sin del också detaljplanen för ett planerat hybridkvarter med boende och spårvagndepå i Degerö. Detaljplanen gör det möjligt att söder om Rävsundsvägen bygga en spårvagnsdepå med tillhörande utrymmen och, delvis ovanpå den, några bostadskvarter. Det handlar om det första hybridkvarteret i Finland som kombinerar en spårvagnsdepå med boende.

Ändringen av detaljplanen skapar förutsättningar för den spårvägsförbindelse med underhållsdepå och spårvagnshall som ingår i Projektet Kronbroarna. Samtidigt öppnar den för nytt boende i ett havsnära Helsingfors, nära servicen och kollektivtrafiken.

Slutligt beslut om detaljplaneändringen fattas av stadens fullmäktige.

Vidare från styrelsen till fullmäktige gick också ändringen av detaljplanen för ett bostadskvarter vid Uttergatan på Busholmen samt projektplanen för en grundlig reparation av byggnaden Untamo vid grundskolan Käpylän peruskoulu.

Alla de beslut stadsstyrelsen fattade vid sitt möte kan läsas (på finska) på sidan päätöstiedotteet. Meddelandet om besluten finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.