Stadens torg.

Helsingfors vill satsa på utvecklingen av stadens torg, saluhallar och andra specialområden med nya metoder

Torg- och saluhallsverksamheten ingår i Helsingfors attraktionsfaktorer och tjänster som stadsborna älskar, och man vill värna om dem genom utvecklingsarbete. Redan före coronaviruskrisen utsattes dessa funktioner för utmaningar och risker som delvis har förvärrats av krisen. Staden har som mål att satsa på att förbättra verksamhetsförutsättningarna i framtiden. För detta syfte planerar staden att grunda ett nytt bolag som skulle slås samman med organisationerna Helsingfors Partitorg och Helsingin Leijona Oy. Målet är att torgens och saluhallarnas servicekoncept och verksamhetsförutsättningar ska utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Torg- och hallverksamheten skapar välfärd omkring sig och ger staden många olika slags mervärde förutom hyresintäkterna. Attraktiva torg, hallar och motsvarande objekt ökar dragningskraften och trivseln på områdena där de ligger, och de har också en inverkan på Helsingfors livskraft på ett heltäckande sätt. På dessa objekt kommer en stor del av företagarnas omsättning från kunder som bor i närheten, inte endast turister.

”När man vill utveckla verksamheten är lokalkännedom en viktigt faktor. Urbana mötesplatser som torg och saluhallar ökar gemenskapskänslan, livskraften och dragningskraften i staden. Objektens kulturhistoriska betydelse är obestridlig, men för att bevara deras dragningskraft måste servicekoncepten hela tiden förbättras. De här områdena är Helsingfors pärlor, och i fortsättningen bör deras totalvärde identifieras bättre i stället för att endast fokusera på uthyrningsverksamheten”, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Funktionerna som nu granskas är för Helsingfors Partitorgs del saluhallarna och torgen, Partitorget, Teurastamo, partihandelsområdet i Sörnäs, Vihertukkutori, Pakastamo, lagret på Katarinagatan, Malms hangar samt små torg och skvärer med försäljningsverksamhet. För Helsingin Leijonas del ingår Torgkvarteren och utvecklingen av Salutorget på kort sikt i verksamheten. Dessutom innehåller helheten nya områden som fastställts separat som utvecklingsobjekt.

Organiseringen av det eventuella nya bolagets verksamhet kommer att preciseras efter att utredningen som nu inletts har slutförts. Målet är att finna en balans mellan uthyrningsverksamheten och konceptutvecklingen på lång sikt. I detta har samarbetet med företagarna en central roll.

Om planerna blir verklighet skulle det nya bolaget inleda sin verksamhet på sommaren 2021

Det nya bolaget skulle grundas i början av 2021 och de existerande funktionerna skulle överföras till bolaget under sommaren 2021. Bolaget skulle vara till 100 procent i stadens ägo och en fast del av stadskoncernen. Ändringen skulle gälla Partitorgets och Helsingin Leijonas nuvarande personal, som totalt omfattar cirka 20 personer. Det formella beslutet i ärendet kommer att fattas på basis av den pågående utredningen.

Info 1.10.2020

Foto: Kuvatoimisto Kuvio Oy