Illustration: Minna Alanko.

Helsingforsarna får rösta om över 300 OmaStadi-planer om medborgarbudgetering

Den beredning som man tillsammans med helsingforsarna styrde upp mot slutet av år 2018 är klar med undantag av den omröstning som ska ske i oktober.

Beredningsstadiet när det gäller medborgarbudgeteringsförslagen är nu avslutat.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har på basis av det samfällda utvecklingsarbete som invånarna och stadens experter har gjort fastställt vilka OmaStadi-budgetförslag som går vidare till omröstning.
”Helsingfors är den första staden i hela världen med medborgarbudgetering utsträckt på så bred front till stadens alla sektorer. Vi är pionjärer också därför att hos oss redan 12-åringarna får rösta om förslagen. Möjligheten att delta och att göra saker själv är en väsentlig del av Helsingfors”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Helsingforsarna har i oktober möjlighet att rösta om vilka planer som avancerar till förverkligande. Omröstningen sker på plattformen omastadi.hel.fi. I omröstningen kommer man att utnyttja stark autentisering med hjälp av mobilcertifikat eller bankkoder. Personer som inte har tillgång till e-identifiering kan rösta på bibliotek, invånarhus och mångsidiga servicecentraler. I så fall är det möjligt att identifiera sig genom att uppvisa identitetskort eller pass.

Hösten 2018 inbjöds stadsborna för första gången att komma med idéer om vad Helsingfors borde lägga 4,4 miljoner euro på. Staden fick in närmare 1 300 förslag, av vilka drygt 800 bedömdes som genomförbara. Under våren jobbade invånarna och stadens experter i OmaStadi Raksas workshoppar och på plattformen omastadi.hel.fi för att vidareförädla idéerna till planer. Under sommarens lopp räknade man ut kostnadskalkyler för planerna. Resultatet av den gemensamma beredningen var över 300 planer samt uppskattningar av de anslag som behövs för att genomföra dem.

OmaStadi-planer om fler parker, idrotts- och hobbyplatser samt lokaler och tillställningar för samvaro

De planer som går vidare till omröstning representerar stadsbornas idéer av alla slag. De flesta planerna gick ut på att utveckla stadsmiljön, såsom att utöka antalet platser för utomhusmotion och att iståndsätta parker och strandområden. Man utarbetade också planer om invånarlokaler för samvaro och om sambruk av lokaler runt om i staden.

”Medborgarbudgeteringens första säsong har inbegripit experimenterande och att lära sig nytt, såsom alltid är fallet då man gör något för första gången. Det har varit entusiasmerande att märka hur engagerat människor har gått med i processen”, säger utvecklingschef  Kirsi Verkka.

Efter att helsingforsarna har röstat har staden för avsikt att genomföra de OmaStadi-planer som har klarat sig väl i omröstningen. Stadsborna inbjuds också att delta i beredningen och genomförandet av verkställandet av planerna.

Läs mer:

OmaStadi-sidorna

Delaktighets- och interaktionsmodellen 

Borgmästarens beslut