Kvarnbäckens köpcenter. Foto: Patrik Lindström, Helsingfors stad

Helsingforsarna upplever mest otrygghet i närheten av köpcenter samt järnvägs- och metrostationer

I en kartenkät som Helsingfors stad har gjort bland invånarna trädde köpcenter från förortsbyggandets tid och den spårbundna trafikens stationer fram som platser där människor upplever störningar. Ett köpcenter eller en station betyder emellertid inte automatiskt problem, eftersom de olika bostadsområdena har var sin profil beträffande platser som förknippas med upplevelser av otrygghet. Uppgifterna framgår av stadsforskningens färska publikation ”Upplevd trygghet i helsingforsiska bostadsområden. Kartenkäter som utgångspunkt för stadsförnyelse.”

Bostadsområdets trygghet är en av de centrala trivselfaktorerna när det gäller boende. Helsingfors har därför redan länge satsat både på att forska i säkerhet och på att förbättra den upplevda tryggheten samt bostadsområdenas trivsamhet.

I undersökningen ”Upplevd trygghet i helsingforsiska bostadsområden” granskade man upplevelser av otrygghet och sociala störningar på basis av invånarnas egna iakttagelser i nio olika bostadsområden i Helsingfors. Iakttagelserna hade samlats in åren 2010–2017 med hjälp av kartenkäter. De granskade områdena var Rönnbacka, Sockenbacka, Brändö, Jakobacka, Kampen/Bortre Tölö, Gammelstaden, Baggböle och Gårdsbacka.

De svar som man fått in av invånarna genom kartenkäten visade tydligt vilka platser som betraktades som otrygga i stadsstrukturen. Dessutom lyckades man identifiera faktorer som ansågs utgöra social oordning, till exempel oro och bråk samt osnygg och skräpig miljö.

Här liksom i tidigare otrygghetsundersökningar accentuerades särskilt köpcenter från förortsbyggandets tid och den spårbundna trafikens stationer som ställen där invånarna upplevde störningar.

”Förekomsten av ett köpcenter eller en station betyder emellertid inte automatiskt att de är ställen dit problemen koncentreras. Områdets servicestruktur, befolkningens socioekonomiska struktur eller bara slumpen kan spela en förvånansvärt stor roll för hur enskilda platser utvecklas till ställen vilka upplevs som otrygga”, konstaterar forskaren Jenni Väliniemi-Laurson.

Kvarnbäckens köpcenter en förebild för stadsförnyelse

I undersökningen tog man sig också en närmare titt på den långsiktiga stadsförnyelsen i Kvarnbäcken. Särskilt det som har gjorts för att förbättra köpcentret och dess omgivning har inverkat positivt på den trygghet och trivsel som invånarna upplever i området.

Genom förnyelsen omvandlades Kvarnbäckens köpcenter till en positiv mötesplats. I gengäld har störningarna flyttat till andra delar av Kvarnbäcken, till ett skogsområde i närheten och till trakterna av metrostationen.

Undersökningen lyfter fram bostadsområdenas upplevda problempunkter och invånarkunskap om positiva trivselfaktorer som en viktig del av stadsplaneringen. Tack vare dem vore det lättare att identifiera stadsdelarnas särdrag och att stärka områdenas utveckling mot att bli bostadsområden med var sin personlighet.

Mera information

Upplevd trygghet i helsingforsiska bostadsområden.  (pdf, på finska)

Foto: Kvarnbäckens köpcenter / Patrik Lindström, Helsingfors stad