Tävlingsvinnare Vaellus av arkitekturbyrån Opus

Högklassig urban arkitektur blev vinnare i arkitekturtävlingen för Gårdsbacka centrum

Ett arbete kallat Vaellus valdes till vinnare i arkitekturtävlingen för Gårdsbacka centrum. Bakom förslaget står arkitekturbyrån Opus, för landskapsarkitekturen svarar Nomaji och för den tekniska specialplaneringen Ramboll Finland. Hedersomnämnanden fick förslagen Pioneria av Aari Ollila Ristola Arkkitehdit och Remix av JKMM Arkkitehdit.

Enligt juryn är Vaellus en högklassig och utvecklingsduglig plan som beaktar viktiga värden och utvecklingsobjekt i området. Vinnaren representerar högklassig urban arkitektur och är till stadsbilden ett mångsidigt, fräscht och noggrant övervägt förslag, som respekterar områdets identitet och skala och som beaktar målen om klimatneutralitet.

Juryn rekommenderar att den fortsatta utvecklingen av området ska bygga på det vinnande arbetet och påminner att de föreslagna lösningarna i enlighet med idétävlingens karaktär inte är slutliga. Fortsatt planering behövs bl.a. av vilka byggnader som ska rivas och vilka bevaras och av byggandet ovanpå metrobanan, med bevarande av områdets mångfald och utnyttjande av invånarnas åsikter.

”Köpcentret är Gårdsbackas hjärta, och det är därför naturligt att börja bygga det nya Gårdsbacka just där. Utifrån det vinnande arbetet, som nu gjorts offentligt, är det bra att fortsätta arbetet på att utveckla området så att dess mångfald och särprägel bevaras”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Målet med tävlingen var att hitta stadsbildsmässigt högklassiga, såväl tekniskt som ekonomiskt fungerande lösningar i syfte att utveckla området och byggnaderna. Fem arkitekturbyråer hade bjudits in till tävlingen, och förslagen lämnades under signatur. Tävlingsprogrammet utarbetades i enlighet med Finlands Arkitektförbund SAFA:s tävlingsregler, med Trevor Harris som arkitektdomare vald av tävlingsdeltagarna.

Idétävlingen för omgivningen kring Gårdsbacka köpcentrum ordnades av de bolag som äger byggnaderna i området, inklusive Helsingfors stad. Genom tävlingen söktes en ny riktning för framtiden i centrum och kartlades olika idéer och alternativa lösningar för en framtida urban miljö. Tävlingen siktade på en fungerande helhetsplan utifrån vilken staden kan börja bereda en detaljplaneändring. Idéerna kan antingen helt och hållet eller också bara delvis utnyttjas vid planläggningen.

Invånare i området och andra lokala experter fördes inför tävlingen samman i en sparringverkstad, där de lyfte fram olika aspekter på den framtida servicen och på de lokaler som behövs för denna.

Tävlingsförslagen fick dessutom kommenteras av helsingforsarna under juni i tjänsten Säg din åsikt. I kommentarerna om det vinnande arbetet sades det bland annat att förslaget verkar vara av mänsklig storlek och främja gemenskap och att det beaktar Gårdsbackas närhet till naturen.

Hur Gårdsbacka centrum utvecklas: www.uuttahelsinkia.fi/sv/mellungsby/service-0

Bilder ur det vinnande förslaget kan laddas ner från materialbanken: https://helsinki.emmi.fi/l/K_vRQs6Hz9Vk

Alla förslag är fortfarande tillgängliga på: https://kerrokantasi.hel.fi/kontulanostari2020