Cistern 468

Silon sjunger på Kronbergsstranden – i år ersätts öppet hus på Cistern 468 med ett nytt ljud- och ljuskonstverk

På hösten har det varit tradition att under cirka tre veckoslut hålla öppet hus på Kronbergstrandens belönade ljuskonstverk Cistern 468, då allmänheten fått besöka cisternen och se ljuskonstverket inifrån. I år ville man på grund av coronavirussituationen ändå ersätta det öppna huset med ett verk som man kan njuta av utanför cisternen.

För tio dagar 2.10–11.10.2020 kommer ljus- och ljudkonstverket Krono – valon kaiku att byggas upp i Cistern 468. Verkets ljud kommer att spelas varje dag från klockan tio på morgonen till klockan tio på kvällen. På kvällarna vid solnedgången kommer också verkets ljus att tändas när mörkret faller över staden.

Inspirationen till verket kommer från Kronbergets och Helsingfors historia, nutid och framtid.

Verkets namn hänvisar till tiden och dess varierande betydelser. Tiden kan upplevas på personlig nivå, tiden kan mätas och ljud styr hur vi upplever tiden.

I verkets ljudvärld ingår ett metallinstrument vid namnet Cupola, vars konvexa form påminner om cisternens tak. Verkets ljus kombinerar cisternens nuvarande ljus med ett tillfälligt ljus. Inuti utrymmet är ljuset indirekt, ljusets eko.

Verkets ljud designades av Aki Päivärinne, och i ljudvärlden spelar Lauri Wuolio Cupola. Ljusen har åstadkommits av Jari Vuorinen och verket har kuraterats av Ilkka Paloniemi.

Cistern 468 och Kronbergsstrandens övriga ljuskonst

År 2012, när Helsingfors var världens designhuvudstad, skapades ett permanent ljuskonstverk, Cistern 468, i en av Degerö oljehamns sista cisterner. Verket har vunnit flera internationella priser.

På Kronbergsstranden i Helsingfors byggs det ett nytt bostadsområde där offentlig konst, i synnerhet ljuskonst, spelar en viktig roll i planeringen och genomförandet. Medan man besöker cisternen har allmänheten möjlighet att samtidigt också bekanta sig med de övriga ljuskonstverken på Kronbergsstranden.

Ytterligare information om verket Krono, ankomstanvisningar och en karta på Kronbergsstrandens ljuskonstverk finns på adressen: uuttahelsinkia.fi/sv/silonssang

Krono – valon kaiku
Cistern 468, 2.10–11.10, klo 10–22

Aki Päivärinne – ljud
Jari Vuorinen – ljus
Lauri Wuolio – cupola
Ilkka Paloniemi – kuratering

Publicerat 21.9 och updaterad 2 och 9.10.