Helsingfors från havet. Bild: Paul Williams.

I Helsingfors kan du med hjälp av en enkel mobilbiljett ta dig holmarna

MaaS utvidgas till Helsingfors skärgårdstrafik. Det är nu lättare än någonsin att lära känna skärgården i Helsingfors , när man för första gången kan köpa en skärgårdsbiljett direkt med appen Whim. I september testas öppna gränssnitt i biljettförsäljningen.

Coronavåren ledde till en ökad efterfrågan för naturutflykter i huvudstadsregionen. Helsingfors mål är att främja och underlätta ekologisk närturism. Staden vill utnyttja sin maritima position och de möjligheter den erbjuder, bland annat genom att göra det smidigt för stadsbor och turister att besöka öar och att använda tjänster. 

Digitala tjänster erbjuder nya möjligheter till detta. I september integreras biljetterna för sjötrafiken för första gången till andra resekedjor via ett öppet gränssnitt. Projektet genomförs i samarbete med stadens innovationsbolag Forum Virium,  strategi-, design- och teknikbolaget Reaktor, Maas Global, som utvecklar Whim-tjänsten, JT-Line och CRD Systems samt Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. 

Den här vägen öppnas med Whim-appen där man köper biljett till JT-Lines Island Hopping. Man kan alltså köpa en biljett med en bekant app, utan att behöva leta efter biljettförsäljning för varje rutt separat. Rutten är Salutorget-Skanslandet-Sveaborg-Lonnan-Salutorget. I framtiden kommer det att finnas fler rutter, biljettyper och applikationer, om det här testet upplevs som lyckat. 

”Helsingfors havsstrategi strävar efter att utvidga helsingforsarnas marina revir och göra öarna mer tillgängliga, och att underlätta biljettköpet är en del av en smidig sjötrafik. I framtiden bör man kunna nå den marina naturen lika enkelt som med spåran till närparken”, säger Minttu Perttula, projektchef för Helsingfors havsstrategi.

Helsingfors stad satsar också på andra marina digitala tjänster. I det nya utbudet finns den elektroniska tjänsten Ahti, som samlar de mest intressanta marina tjänsterna från bastur till hyresbåtar och testet med en elbåt till Vårdö. 

Helsingfors har lyfts fram som ledande stad i utvecklingen av MaaS-tjänster

Helsingfors idé är att fungera som testplattform där nya tjänster utvecklas och kan testas på stadsborna samt att bidra till ny affärsverksamhet åt företagen. Helsingfors har också tagits upp internationellt som en ledande stad för utvecklingen av tjänster inom MaaS, dvs. Mobilty-as-a-service.

”Vi har hela tiden haft som mål att erbjuda finländarna så mångsidiga tjänster som möjligt. Det gläder mig verkligen att vi nu har fått skärgårdsbåtarna med i vår tjänst. Vårt mål är att utöka servicen nästa sommar, till exempel är Helsingforsbiennalen på tapeten, vilket ökar rörligheten till sjöss”, säger MaaS Globals landsdirektör Jarkko Jaakkola.  

Testet med MaaS i skärgårdstrafik skapar tekniska och affärsmässiga förutsättningar för nya tjänster

"Det är av avgörande betydelse för utvecklingen av nya digitala stadstjänster att snabbt kunna samla in vardagliga erfarenheter och testa nya affärsmodeller tillsammans med staden och företagen. Reaktors och MaaS Globals flexibla deltagande gjorde det möjligt för oss att snabbt gå från koncept till praxis, och trafikföretagens positiva inställning till utvecklingen har varit avgörande. Vi väntar med spänning på hur stadsborna tar emot detta”, säger Pekka Koponen, utvecklingsdirektör för Helsingfors innovationsbolag Forum Virium. 

Nu har vi skapat ett öppet gränssnitt och staden har som mål att genom detta försök uppmuntra även andra inom sjötrafiken att öppna upp sina gränssnitt och visualisera möjligheterna till att tillämpa data. Koponen betonar att företag som tänder på ambitiöst samarbete har en central roll när det gäller att bygga upp ett livskraftigt ekosystem.

”Kedjan av aktörer och tjänster gör det möjligt att exempelvis sälja biljetter, mat- och kulturtjänster tillsammans. En turist från andra sidan av världen kan i framtiden göra bokningar på ett flexibelt sätt i förväg, till exempel med mobilen. Reaktors passion är naturligtvis att utveckla samhällets digitala tjänster och inom ramen för detta projekt kopplas tekniken samman med hållbar utveckling och ett bredare utnyttjande av Helsingfors fantastiska skärgård, säger Peter Lindberg, utvecklingsdirektör vid Reaktor.  

I detta försök bjuder MaaS Globals app Whim Reaktor att bygga upp gränssnittet för CRD Systems biljettsystem via ett integrationsskikt. Operatören JT-Line valdes med anledning av dess förbindelse till Skanslandet under sommaren. Helsingforsbiennalen ordnas på Skanslandet sommaren 2021. 

En uppdatering av Whim-appen för den nya biljetten finns på Apple Store och Google Play så länge som båtarna trafikerar.