OmaStadi är stadsbornas plattform för gemensamt utvecklande.

Idékläckning i OmaStadi är öppen 5–25.10

Idéer för att utveckla den egna stadsdelen, området eller hela staden kan inlämnas 5–25.10.2020 på nätadressen omastadi.hel.fi.

Information om OmaStadi och stöd för idékläckning fås av stadslotsarna och på många av stadens servicepunkter, bland annat i biblioteken och invånarhusen. Noggrannare information om evenemangen och stöd för idékläckning finns på webbplatsen omastadi.hel.fi.

OmaStadi andra perioden 2020–2021

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra den deltagande budgeteringen. För andra omgången betyder det att 8,8 miljoner euro har reserverats för att förverkliga invånarnas drömmar. Under de två följande åren kläcker vi idéer, gör framställningar om förslag av idéerna samt röstar slutligen på hösten 2021. Staden förverkligar de förslag som fått flest röster.

Staden är indelad i sju områden som tilldelas en viss summa utgående från invånarantalet. Dessutom kan man föreslå idéer för att utveckla hela staden, varvid det finns sammanlagt 1 760 000 euro tillgängligt.

”OmaStadi har visat sig vara ett fint sätt att göra Helsingforsbornas röster hörda. Det är fantastiskt att vi i och med den andra omgången får en ny möjlighet att framföra idéer för att utveckla Helsingfors. För oss beslutsfattare är OmaStadi också ett fönster som visar vad som är viktigt för Helsingforsborna, berättar Helsingfors stads biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki.”

OmaStadi första perioden 2018–2019

Budgeten för första omgången av OmaStadi var 4,4 miljoner euro. Stadsborna lämnade in 1273 idéer av vilka man gjorde 296 planer som gick vidare till omröstning. Staden förverkligar alla 44 planer som klarade sig bra i omröstningen.

Här kan man bekanta sig med OmaStadi-projekten från första perioden som genomfördes på basis av omröstningen.

#OmaStadi #Helsinki

Vi skapar tillsammans ett drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.

På grund av den rådande pandemin kan tidtabellen för idékläckningsskedet för den deltagande budgeteringen förändras. Om eventuella förändringar i tidtabellen informeras i tjänsten omastadi.hel.fi och på Helsingfors stads webbplats Hel.fi.

Läs mer:

OmaStadi

Deltagande budgetering

Stadslotsar

Bild: KMG, Helsingfors stads materialbank.

Publicerad 5 och updaterad 19.10.