OmaStadi samlar olika slags människor för att utveckla ett ännu trevligare Helsingfors.

I oktober lämnades nästan 1 500 idéer in genom OmaStadi

Idéerna som samlades in under OmaStadis idéskede, som avslutades den 25 oktober, kommer till näst att börja utvecklas till förslag för omröstning.

Det största antalet idéer gavs om följande ämnesområden: motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap.

”OmaStadis andra idéskede var livligare än det första skedet. Den här gången lämnades det in 200 fler idéer än senast. Det här tyder på att människor tydligt gjort den deltagande budgetering sin egen. Återigen fick vi in goda idéer för att utveckla Helsingfors till en ännu mer fungerande och trivsammare stad”, berättar Kirsi Verkka, utvecklingschef för enheten för delaktighet och rådgivning.

Totalt gav människor in idéer för åtta olika teman.
”Också i år gäller största delen av idéerna en grön och trivsam närmiljö. I idéerna kan man tydligt se naturens och friluftslivets betydelse för stadsborna. Alla Helsingfors bostadsområden underhålls och utvecklas med hänsyn till invånarnas åsikter. Den deltagande budgeteringen ger oss mycket värdefull information om vilken slags omgivning Helsingforsborna vill ha i sina grannskap. Jag deltar gärna i att göra Helsingfors till en trivsammare stad som liknar sina invånare mer”, sammanfattar Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljön.

Bekanta dig med idéerna här

Den gemensamma utvecklingens skede börjar i januari

På basis av idéerna som lämnats in till webbplatsen omastadi.hel.fi i oktober kommer man att utforma förslag från och med januari. Förslagen kommer att göras i januari–april under verkstäder som ordnas av staden samt på webbplatsen OmaStadi. På webbplatsen kan man följa med och kommentera förslagens framskridande.

Stadsborna och stadens experter kommer att delta i den gemensamma utvecklingen. Stadens experter kommer att bedöma kostnaderna för att genomföra förslagen.

Tillsammans skapar vi drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Under den andra perioden 2020–2021 kommer Helsingfors att använda 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Tillsammans utvecklas idéerna till förslag som stadsborna får rösta på, och sedan genomför staden de förslag som fått flest röster.

Alla 44 idéer som var framgångsrika i OmaStadis första omgång kommer att genomföras under detta år, eller senast under nästa år.

På grund av den rådande pandemin kan det bli ändringar i tidtabellerna. Vi informerar om ändringar i tjänsten omastadi.hel.fi och på Helsingfors stads webbplats Hel.fi.

Läs och se mer:

OmaStadi

Deltagande budgetering

Video: Tillsammans skapar vi drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.Foto: KMG.