International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet.

International House Helsinki betjänar personer som flyttar till Finland

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet. Från 4.12 betjänas kunder vid Magistraten i Nyland på Albertsgatan i Helsingfors.

IHH riktar sig till alla internationella invånare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft.

Servicen startar som ett pilotprojekt och koordineras av Helsingfors stad. Verksamheten fortsätter i samma lokaler åtminstone till slutet av 2018. I pilotprojektet deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Magistraten i Nyland, Skatteförvaltningens och FPA:s tjänst In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare.

Alla ärenden på en gång

När en kund första gången kommer till International House Helsinki kartlägger invandrarrådgivarna vid Helsingfors stad kundens servicebehov och informerar om myndigheternas blanketter, beslut och processer. De kan också ge råd kring till exempel uppehållstillstånd, studier i finska, boende, studier, social- och hälsovård eller skola och dagvård.

Magistraten i Nyland betjänar invandrare i hela Nyland. Om invandringens syfte är arbete, registrerar magistraten i regel en finsk personbeteckning medan kunden väntar. Kunden får alltså en personbeteckning med sig om kriterierna för registrering uppfylls. Samtidigt registreras kundens personuppgifter och adress i befolkningsregistret.

Nylands arbets- och näringsbyrå erbjuder personkunder allmän rådgivning om sina tjänster. Dessutom kan kunden anmäla sig som arbetssökande. Efter det inledande besöket vid IHH kan kunden fortsätta att sköta sina arbetsrelaterade ärenden vid sin egen arbets- och näringsbyrå.

In To Finland erbjuder information om den sociala tryggheten och beskattningen i Finland. Kunden kan också anhålla om social trygghet i Finland, ansöka om skattekort och ansöka om ett skattenummer som är obligatoriskt i byggbranschen.

Pensionsskyddscentralen ger råd i frågor kring arbetspension och den sociala tryggheten. Kunden får information om A1-intyget och information om huruvida hon eller han omfattas av den sociala tryggheten i avgångslandet eller Finland. Man får också råd kring arbetspensionsskydd och -försäkring: vad dras av från arbetstagarens lön, hur kollar man arbetspensionens storlek och hur ansöker man om pension när den tiden kommer.

Handelskammaren ger arbetsgivarna råd i frågor om internationell arbetskraft, hjälper med att hitta lämplig service och reder ut företagens servicebehov. Rådgivningen sker per telefon, e-post och via webben.  

Rådgivning via nätapplikation

I fortsättningen får kunderna stöd för att sköta myndighetsärenden via en app på IHH:s webbplats (Service Advisor App). Via den får kunderna hjälp med att hitta rätt myndighet och råd om vilka dokument det lönar sig att ha med.

Nätapplikationen tas i testbruk i december och den finns i fortsättningen också på IHH:s webbplats som öppnas 4.12.

Närmare information

Ihhelsinki.fi (öppnas 4.12)