Låt vardagen aktivera dig.

Kampanjen Låt vardagen aktivera för skolelever startar

I kampanjen Låt vardagen aktivera, som startar i skiftet av augusti och september, uppmuntras barn och unga i skolåldern att röra på sig. Redan genom små smarta val i vardagen kan man säkerställa att barnet rör på sig dagligen. Kampanjmaterial som riktar sig till vårdnadshavarna har sänts till grundskolorna och skolhälsovården. Länkarna till materialen finns i nyheten nedan.

Vardagsmotion också viktig

I kampanjen betonas vikten av de val vi gör i vardagen. ”Vi behöver fler stunder av fysisk aktivitet i vardagen, eftersom vardagsmotionen har minskat och vi numera tillbringar vardagen mestadels stillasittande. Cirka 80 procent av skoleleverna motionerar varje vecka, men endast 30 procent rör på sig tillräckligt. Att man har motion som hobby betyder med andra ord inte automatiskt att man får tillräckligt med motion”, berättar Minna Paajanen, projektchef för Helsingfors rörlighetsprogram.

”Barnens och de ungas välbefinnande ökar då de cyklar och går mer, är aktiva på rasterna och lektionerna, väljer trapporna i stället för hissen och erbjuds olika möjligheter till hobbyn. Familjen har en viktig roll i de val som görs i vardagen och vi har därför satt ihop material för vårdnadshavarna”, tillägger Minna. Syftet är att vidga familjernas syn på vad fysisk aktivitet är så att den rymmer mer än ledd motion eller idrottshobbyer.

Material till skolorna och vårdnadshavarna

Det tryckta materialet som riktar sig till vårdnadshavarna har sänts till skolorna och skolhälsovården för utdelning till vårdnadshavarna till eleverna i samtliga årskurser (1–9). Materialet finns också  i elektronisk form.

På webbplatsen www.helsinkiliikkuu.fi och sociala mediekanaler (@HelsinkiLiikkuu) kommer dessutom tips och expertartiklar om temat barn och rörelse att publiceras under hösten.

Kampanjen Låt vardagen aktivera är en del av Helsingfors rörlighetsprogram, som främjas som ett av stadens strategiska spetsprojekt. Programmets viktigaste mål är att öka den naturliga vardagsmotionen bland helsingforsarna genom att göra det till en gemensam sak för staden. Helsingfors erbjuder mångsidiga möjligheter till motion och hobbyn – som bara väntar på att bli upptäckta. Man kan bekanta sig med hobbyaktiviteter med låg tröskel, möjligheter till naturutflykter, cykelleder och utbudet av olika sportgrenar på adressen

Hitta ditt eget sätt att motionera