Centrumbiblioteket Ode. Foto: Vesa Laitinen, Helsingfors stad

Kom och lyssna hur städerna löser globala problem

Internationella Helsinki Impact Conference ordnas på Musikhuset den 9-10 oktober. På konferensen söks svar på hur städerna kan arbeta tillsammans med allt större genomslagskraft för att lösa globala problem och förena den europeiska gemenskapen.

Evenemanget för inbjudna riktas till ledare, utvecklare, forskare och stadspolitiska opinionsbildare i europeiska städer. Talarlistan är i världsklass: deltagare är bland annat kanadensaren Brent Toderian som inspirerar att skapa tätare och mer levande städer, samt italienskan Francesca Bria som utlägger digitaliseringens sociala betydelser.

Konferensläktare på Ode, Gamlasgården och Nordhuset

Alla stadsbor och medborgare som är intresserade av städernas utveckling är välkomna att följa direktsändningen från evenemanget till Odes Kino Regina, Gamlasgården och Nordhuset den 9.10 kl. 9.30–16 och den 10.10 kl. 9.00–14.30. (Obs: Sändningen på Nordhuset endast 9.10).

Hela programmet för konferensen och presentationer av talarna finns här: hel.fi/hic2019. Det är möjligt att delta i konferensens diskussioner med hjälp av den interaktiva mobilapplikationen screen.io.

Konferensen ordnas av Helsingfors stad i samverkan med nätverken Eurocities och Metrex samt med Stadsakademin. Helsinki Impact Conference är ett av Helsingfors stads huvudevenemang under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Helsingfors en föregångare inom hållbar stadsutveckling

Sex ministermöten och fler än hundra andra EU-möten innebär att nästan 20 000 mötesgäster och cirka 1 000 representanter för medierna besöker Helsingfors i juli-december. För EU-gästerna återger Helsingfors sin historia som en europeisk föregångare inom hållbar stadsutveckling. Helsingfors lösningar presenteras i sammanfattning på webbplatsen Signals from Helsinki.

Helsingfors är till exempel den första staden i Europa som har förbundit sig till att rapportera om FN:s mål för hållbar utveckling, och utmanar andra europeiska städer att delta. Strävan att uppnå kolneutralitet och likvärdig stadsplanering är grundbultarna i den hållbara utvecklingen i Helsingfors.

Konferensens sidoevenemang

Kino Regina, Ode
Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4
Gamlasgården
Klarinettvägen 5, Gamlas station/Cittertorget
Nordhuset (obs! endast 9.10)
Mosaiktorget 2

Upplysningar:

Helsinki Impact Conference
Helsingfors hållbara lösningar 

Bildtext: Konferensen sänds direkt till Odes Kino Regina och till Gamlasgården och Nordhuset. Du kan titta in för ett anförande eller stanna en längre tid. Se hela programmet: www.hel.fi/hic2019. Foto: Vesa Laitinen / Helsingfors stad