Borgmästare Juhana Vartiainen talar.

Ledningsgrupp för kommuner och företag från Amsterdam på besök i Helsingfors – bland fokusområdena stadsutveckling, start-up-fältet och klimatarbete

En delegation på cirka 60 personer från Amsterdam besöker Helsingfors den 10–12 april. Gruppen består av Amsterdams stads ledning och tjänstemän, personal från företaget för stadsmarknadsföring Amsterdam&Partners, företagsrepresentanter och borgmästare för Amsterdams närliggande kommuner. På grund av att Amsterdams borgmästare hade fått förhinder leds gruppen av biträdande borgmästare Egbert de Vries.

I det programavsnitt som hölls vid stadshuset idag hörde man inlägg av borgmästare Juhana Vartiainen, näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva och enhetschef för klimatenheten Kaisa-Reeta Koskinen. Innehållen behandlade bland annat Helsingfors stadsutveckling, stadens näringspolitiska tyngdpunkter, stadens samarbete med inhemska och utländska företag samt Helsingfors klimatarbete.

– Samarbete med andra föregångsstäder är alltmer viktigare när vi återhämtar oss och återuppbygger efter coronapandemin. Målet är att möjliggöra vår stads tillväxt på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Helsingfors vill vara en banbrytare för stadsutvecklingen, men å andra sidan vill staden också lära sig av andra. Det är därför trevligt att en innovativ stad som Amsterdam har valt Helsingfors som resmål för sin studieresa, säger borgmästare Vartiainen.

Gruppen bekantar sig under sitt tre dagar långa besök bland annat med start-up-koncentrationen Maria 01, aktörer inom spelbranschen, som Supercell, Neogames och Aalto Gamers, Slush – evenemanget inom tillväxtföretags- och teknologiområdet, dataskydds- och cybersäkerhetsföretaget WithSecure och det traditionella finländska varumärket Fiskars. Gruppen sätter sig dessutom in i Helsingfors stadsgemensamma utveckling på centrumbiblioteket Ode samt i historien om Helsingfors tunnelbanebyggnad och den nyligen öppnade utställningen Maanala på konstmuseet Amos Rex.

Helsingfors stadskansli och det stadsägda stadsmarknadsförings- och invest in-bolaget Helsinki Partners deltog i planeringen av besöksprogrammet.

Läs mer:

Amsterdam&Partners (bara på engelska)
Helsinki Partners ( bara på engelska )


Foto: Paavo Jantunen