Stadsfullmäktiges sammanträdet Foto: Pertti Nisonen

Många motioner i fullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 25 september. På sammanträdets föredragningslista finns totalt trettiotre motioner som väckts av ledamöter eller fullmäktigegrupper.tadsfullmäktige sammanträder onsdag 25 september. På sammanträdets föredragningslista finns totalt trettiotre motioner som väckts av ledamöter eller fullmäktigegrupper.

I motionerna tas bland annat upp bortforsling av plogad snö, bedömning av de sociala konsekvenserna för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, utvecklingen av sexualfostran i skolorna och äldreomsorgen.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller på plats från fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet informerar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande. En inspelning från sammanträdet kan ses senare på Helsingforskanalen.
På föredragningslistan kan du läsa mer om ärendena som behandlas vid sammanträdet. Bakgrundsinformation finns i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Mer info
Stadsfullmäktiges föredragningslista 25-09-2019
Helsingforskanalen
Motioner som Helsingfors stadsfullmäktiges ledamöter väckt per år (på finska)