Maria 01. Bild: Business Finland

Maria 01 tilldelades republikens presidents internationaliseringspris

Republikens president Sauli Niinistö har delat ut internationaliseringsprisen för 2021. Samarbetspriset tilldelades företagsinkubatorn Maria 01, som på fem år blivit marknadsledande uppstartsinkubator i Norden.

Republikens presidents internationaliseringspris delas varje år ut som ett erkännande för finländska företag eller samfund som rönt internationell framgång. Vid bedömningen betonades utöver internationell framgång även etiska aspekter, effekterna för det finländska kunnandet och utvecklingen av sysselsättningsläget, samt utländska investeringar och insatser för att göra Finlands innovationsmiljö känd.

”Maria 01 har som syfte att ge uppstartsföretagen den bästa möjliga tillväxtmiljön och i det sammanhanget spelar gemenskapen en nyckelroll. Internationalitet har varit ett central element i den prisbelönta gemenskapen Maria 01 ända sedan starten”, säger Santtu von Bruun, ordförande i Maria 01:s styrelse.

Maria 01 har nätverkat med otaliga internationella investerare och globala aktiebolag, och världen över etablerat partnerskap med liknande centrum för uppstarts- och teknikföretag. I enlighet med FN:s SDG-mål för hållbar utveckling eftersträvar Maria 01 dessutom att främja utvecklingen i fråga om antalet företag som grundas av underrepresenterade grupper och kvinnor.  

Det finns över 200 företag på Maria 01-campuset, varav 185 är uppstartsföretag. De övriga är antingen investerare eller företagspartner och andra aktörer inom ekosystemet för uppstartsverksamhet. Företagen har skapat omsättning till ett värde av nästan 100 miljoner euro, och omkring 4 000–5 000 arbetsplatser. Företagens export överskred år 2020 uppskattningsvis 30 miljoner euro. I slutet av 2020 hade de nuvarande och tidigare företagen i Maria 01 samlat kapitalinvesteringar för sammanlagt 640 miljoner euro. De utländska investeringarna i företagen uppgick till totalt cirka 360 miljoner euro.

”Internationalitet har slagits fast som en av våra fyra grundvärderingar, och det officiella språket i all kommunikation inom nätverket är engelska. För närvarande finns det faktiskt anställda som företräder 39 olika nationaliteter vid företagen på Maria 01. Deras inverkan på alla nätverk som bildas inom nätet av tillväxtföretag och på företagens ökande kunskapsbas är obestridlig. Det finns ändå en risk för att Finland hamnar på efterkälken i fråga om att locka till sig och integrera utländsk expertis. Som samhälle återstår det enormt mycket för oss att göra för att tämja byråkratin och göra attitydklimatet mer attraktivt för internationella förmågor och deras familjer. Vi vill föregå med gott exempel och uppmuntra alla andra finländska arbetsgemenskaper att bli mer internationellt inkluderande”, konstaterar Ville Simola, VD för Maria 01. 

Även Relex Solutions, Peikko och Bayer fick internationaliseringspris

Förutom Marian 01 tilldelades även Relex Solutions, ett logistikföretag som utvecklar programvara för logistikhantering, internationaliseringspriset medan Peikko, som tillverkar fogelement som används inom betongbyggande, fick priset som årets tillväxtföretag. I år belönades för första gången även en långsiktig internationell investerare, som har skapat betydande ekonomiskt värde för Finlands ekonomi. Investerarpriset gick till läkemedelsföretaget Bayer.

”Företagen kommer att vara en viktig motor för uppgången efter coronapandemin, och de utnämnda företagen har faktiskt förmått fortsätta med sund affärsverksamhet trots krisen. I år infördes därför en ny priskategori, ’Långsiktig investerare’. Med den här kategorin ville vi visa uppskattning för företag med utländska ägare och verksamhet i Finland, som genom sin verksamhet har skapat ekonomiskt värde för Finland till exempel i form av nya arbetsplatser, investerat kapital och innovationer”, konstaterar Ilona Lundström, ordförande för nätverket Team Finland och avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet.

Förslaget till utnämningar av företag och samfund lämnades över till presidenten av aktörer inom Team Finland. Nätverket Team Finlands uppgift är att främja Finlands och finländska företags framgångar ute i världen. Nätverket erbjuder offentligt finansierade tjänster som stödjer internationalisering av företag, lockar investeringar till Finland och marknadsför Finlandsbilden i världen. Dessutom lämnade organisationer inom näringslivet in förslag på kandidater.