En grupp ungdomar använder var sin ansikstmask.

Maskigäng-kampanjen i TikTok uppmanar ungdomarna att använda ansiktsmask

Användningen av masker bland främst 15–19-åringar har varit mindre än önskvärt. Coronaviruset sprids snabbt även hos denna grupp. Därför riktas nu en kampanj till ungdomarna. Kampanjen genomförs mest på TikTok där man med ljudspåret och videokoncept framhäver att det är viktigt använda ansiktsmask. 

I huvudstadsregionen kan reklamen om Maskigäng-kampanjen ses på skärmar i HRT:s kommunikationsmedel samt på kanaler i social medier.

Ungdomstiden kan inte levas på distans

Syftet med kampanjen är att visa förståelse och empati för alla ungdomar som i dessa exceptionella tider lever ungdomstiden med alla dess omslag och viktiga händelser. Kampanjen kör ut budskapet att ungdomstiden inte kan levas på distans och att det därför är viktigt att använda ansiktsmask. Kampanjens signatur är #maskigäng vars syfte är att lyfta upp ungdomarna och deras kompisar till kärnan av kampanjen.

Kampanjen tar sats i utgångsläget att de unga tilltalas under att de förstås, på ett för dem lämpligt sätt via andra ungdomar och på kanalerna där de spenderar sin tid. Den genomförs mest på TikTok där man med ljudspåret och videokoncept framhäver att det är viktigt använda ansiktsmask. Ljudspåret och därav skapade videor lanseras i TikTok. Kampanjens innehåll körs också på andra kanaler i sociala medier.

Kampanjen uppmuntrar ungdomar att delta

Syftet med kampanjen Maskigäng är att få ungdomarna att använda ansiktsmask. Kampanjens strävan efter att få ungdomarna att delta i produktionen av innehållet stöder detta. Syftet är att ungdomarna inspireras till att – med hela kompisgänget – ta fram egna versioner av videorna #maskigäng, där ett viktigt element är att använda ansiktsmasker.

– Kompisarna är urviktiga och jag vill uppmuntra de unga att fördriva tiden tillsammans på ett ansvarsfullt sätt. Nu är det urviktigt att vi tar hand om oss själva och andra. Vi ska således använda ansiktsmask och tvätta händerna, så att vi minimerar spridningen av pandemin, säger Emilia Hakkarainen, TikTok-influencer och deltagare i kampanjen. 

Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt HNS, HRT, Omnia och ÅUCS genomför kampanjen under samarbete med förändringsbyrån Ellun Kanat och TikTok-byrån Sakea.

Mer information om kampanjenhus.fi/maskigang

Videorna i TikTok: TikTok / Maskigäng

Läs mera: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset

Foto:  Maskigäng -kampanjen