Senaatintori ja tuomiokirkko. Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Mer rum för fotgängare på Senatstorget – nya parkeringsplatser för turistbussar på närgatorna

Kring Senatstorget testas i år nya parkeringsarrangemang för turisttrafiken. Nya parkeringsplatser för turistbussar tas i bruk på Unionsgatan och Fredsgatan.

– Målet med testet är att minska turistbussarnas felparkeringar på Senatstorgets torgområde och på detta sätt förbättra fotgängarnas trivsel och säkerhet på torget, säger projektchef Katariina Baarman vid Helsingfors stadskansli.

Förhållandena för fotgängare förbättras också genom att göra det avsnitt av Regeringsgatan som är invid Senatstorget till gågata.

Turistbussarnas nya parkeringsplatser kommer att placeras på Unionsgatan på avsnittet mellan Kyrkogatan och Fredsgatan. På Fredsgatan kommer nya parkeringsplatser att placeras på avsnittet mellan Unionsgatan och Snellmansgatan. På samma gång ändras Fredsgatan så att detta avsnitt blir enkelriktat. Den tillåtna körriktningen kommer att vara från Unionsgatan mot Snellmansgatan.

De nya parkerings- och trafikarrangemangen är i kraft från den 12 juni till utgången av oktober.

Planen är att utvidga testet under sommarperioden 2019 så att parkeringsplatserna för turistbussar avlägsnas från östra och södra kanten av Senatstorget. Enligt planen skulle bussarna trots det kunna lämna av passagerare och låta passagerare stiga på vid kanten av torget.
 
Huruvida parkeringsarrangemangen ska ändras permanent för sommarsäsongen bestäms efter provperioden och efter att erfarenheterna från provperioden analyserats.

Bakgrundsuppgifter

Världens bäst fungerande stad – Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 fungerar som riktlinjer för Helsingfors framtid. Strategin förverkligas i spetsprojekt, varav ett är utredningen av en utvidgning av promenadcentrum och förutsättningarna för en underjordisk matargata. Ändringarna i parkeringsarrangemangen för turisttrafiken vid Senatstorget är en del av de lösningar som ska bedömas i samband med projektet.


Upplysningar:

Katariina Baarman
projektchef
Helsingfors stadskansli
tfn 09 310 37125
katariina.baarman(at)hel.fiParkeringsarrangemang för turisttrafiken