Sommarterrassen på Senatstorget. Bild: Camilla Bloom, Helsingin kaupunkitilat Oy

Någon större terrass ordnas inte i Helsingfors i sommar – mindre gemensamma terrasser byggs upp på flera torg

Helsingfors stadslokaler Ab har utrett möjligheten att i sommar bygga en gemensam terrass för restaurangaktörer på Sandvikstorget. En operatör har sökts för terrassprojektet, men man har inte kunnat hitta en fungerande modell för fördelning av ansvar, kostnader och risker med operatörkandidaterna. I stället för en stor terrass ska företagare bygga upp flera mindre gemensamma terrasser på olika torg i Helsingfors.

– Till exempel ordas terrassverksamhet på Tölötorget och torget vid Havis Amanda av närområdens restaurangägare. Även Sandvikstorget blir eventuellt en sommaroas med restauranger, men i mindre skala än vad som ursprungligen planerades. Planen är att på torgområdet bygga upp en gemensam sommarterrass för restaurangerna i Sandvikens saluhall. Syftet är att även loppisverksamhet ska rymmas på torget, berättar Helsingfors Stadslokaler Ab:s verkställande direktör Peggy Bauer.

Helsingfors stadslokaler Ab har producerat sommarterrasserna på Senatstorget och Kaserntorget 2020 respektive 2021. Terrassförsöken har fått beröm av både stadsbor och inrikesturister och de har haft en märkbar betydelse för de deltagande restaurangerna och hela centrums livskraft.

– Senatstorgets och Kaserntorgets terrasser var dock undantagsarrangemang under coronatiden och därför hade staden en stark roll i dem. Nu var meningen att bygga en stor terrass mer företagardrivet, men delvis på grund av tidtabellen lyckades vi inte skapa en modell med fungerande matematik.

Bl.a. torgområdenas krångliga infrastruktur medför problem för koncepten med en storterrass. Brist på vatten, avlopp, el, toaletter o.d. grundläggande infrastruktur orsakar stora kostnader för ordnandet av verksamheten. Även varaktighet och långtidsplaner behövs innan investeringar görs.

Bauer önskar att man i fortsättningen kunde anvisa en lämplig plats för storterrassen till exempel för fem år åt gången. Hon betonar att det är viktigt att planera torgen och deras stadsbild samt infrastrukturen.

– Torg är viktiga platser i staden och olika projekt på dem ska planeras med stil och med hänsyn till områdenas särdrag och historia. Om terrassområden genomförs bra och noggrannt kan de skapa helt ny livskraft även i sådana stadslokaler som tidigare kanske inte har använts så mycket. Gemensamma terrasser är också ett bra sätt att synliggöra och utveckla Helsingfors matkultur, konstaterar Bauer.

Helsingfors Stadslokaler Ab (före detta Helsingin Leijona Oy och Partitorget) är ett bolag helägt av Helsingfors stad. Bolaget utvecklar de områden och lokaler som det hyr ut. Bolaget har i uppgift att göra Helsingfors mer attraktiv och konkurrenskraftig genom att utveckla bl.a. Helsingfors stads- och matkultur samt torg- och saluhallsverksamhet.

Bild: Camilla Bloom, Helsingfors Stadslokaler Ab