Näringslivssektionen reserverade tomter för offentliga bastubad och en kontorsbyggnad

Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion beslutade vid sitt möte den 13 juni att reservera två tomter för två offentliga bastun, den ena på Sandudd och den andra på Fölisön. Dessutom beslutade sektionen att fortsätta reservera en tomt för ett kontorsbygge i Böle samt att bevilja finansiering ur stadens innovationsfond för två projekt.

Stadens mål är att öka tjänsterna och främja företagande som skapar mervärde ur stadens läge vid havet. Därför sökte staden i fjol entreprenörer för att bygga och driva bastun för allmänheten på Sandudd, Fölisön och Tarvo. Till Sandudds bastuplats inkom 12 ansökningar, till Fölisöns bastuplats sex och till Tarvo två. I enlighet med den utvärderingsgrupps förslag, som utvärderade ansökningarna, beslutade näringssektionen att reservera tomten på Sandudd för Vesiurheilukeskus Laguuni Oy med byggrätt på 150 kvadratmeter våningsyta och tomten på Fölisön för KF Restaurants Oy med byggrätt på 130 kvadratmeter våningsyta. Båda reserveringarna gäller till och med den 31 december 2023. Ansökningarna om bastuplatsen på Tarvo gav inte anledning till fortsatta åtgärder, och stadsmiljösektorn flyttar Tarvo bastuplats till öppen ansökan.

Näringssektionen beslöt också att fortsätta Hartela Etelä-Suomi Oy:s tomtreservering som gäller planeringen av ett kontorsbygge i Böle. Reserveringen är i kraft till och med den 31 december 2023.

Dessutom behandlade sektionen ärenden som gällde stadens innovationsfond. Sektionen beviljade Slush Oy 247 245 euro för projektet Match made in Helsinki medan projektet Finnish AI Region FAIR, som genomförs av näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskanslis näringskansli, beviljades 447 692 euro.

Sektionen diskuterade också utkastet till Helsingfors stads kommande utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagstiftning om omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Sektionen antecknade utkastet för kännedom.

Läs stadsstyrelsens näringslivssektions beslut på sidan för beslutsmeddelanden här.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 22 augusti 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som definierar breda riktlinjer och spelar en betydande, styrande roll i stadens näringslivspolitik. Borgmästare Juhana Vartiainen fungerar som näringslivssektionens ordförande.