Slushs pop up-evenemang. Bild: Veeti Hautanen

NewCo Accelerator påskyndar startup-företags tillväxt – dess första år har överträffat förväntningarna

Helsingfors har som mål att vara en av Europas mest fascinerande platser för nyskapande företagsverksamhet. Utvecklings- och coachningstjänsten för företagsverksamhet NewCo Accelerator grundades för ett år sedan för att stöda detta mål.

NewCo Accelerator stöder i synnerhet startup-företag i inkubator- och accelerationsskedet som siktar på den internationella marknaden och team som kommit förbi idéskedet med produkten eller tjänsten som de vill utveckla. Individuell coachning erbjuds också för startup-företag som inte ännu uppfyller kriterierna för accelerationscoachning. Acceleratorns tjänster är avgiftsfria och företagen kan söka sig till dem när som helst. Tjänster produceras i samarbete med Helsingfors främsta aktörer inom startup-ekosystemet.

NewCo Accelerators första år har varit lyckat

NewCo Accelerator-tjänstens första år har uppfyllt förväntningarna. Både klienterna och samarbetspartnerna har tyckt att tjänsten är nödvändig och väl genomförd.

”Det är tydligt att det har funnits ett enormt behov av en aktör som NewCo Accelerator på marknaden. Vårt klientantal har överträffat alla förväntningar”, berättar Helsingfors stads servicechef Timo Helenius.

Företagen som deltar i acceleratorverksamheten får stöd av en personlig, erfaren företagscoach som bland annat stöder dem i teambyggnad, tillväxt och finansiering. Under början av 2021 har NewCo Accelerator betjänat 245 företag eller team, varav 118 ges regelbunden personlig coachning.

Av företagen som deltar i coachningen har redan 28 inlett verksamhet med omsättning. Fastän verksamheten betonat företag och team i inledningsskedet har också antalet företag som gjorts accelerationsdugliga överskridit målet som ställdes upp. 77 företag har gjorts accelerationsdugliga.

Under coachningen har NewCo Accelerators klienter samlat in 6,4 miljoner euro i utomstående finansiering. Redan under nästa år kommer coachningklienternas planerade finansieringsronder och finansieringsansökningar troligen att överskrida 10 miljoner euro.

Förutom den personliga coachningen sammanför NewCo Accelerators företagsaccelerator också startup-företagen i ett nätverk där de kan lära sig av varandra. Under projektets åtta första månader har man byggt upp ett effektivt samarbetsnätverk som skapar en tät ström av klienter mellan NewCo Accelerator-tjänsten och övriga aktörer inom ekosystemet.

Helsingfors startup-ekosystem blomstrar också i internationella jämförelser

Skräddarsydd, långvarig coachning utvecklar startup-företagens affärskompetens och främjar deras överlevnadsmöjligheter i det ekonomiska läget som är mer utmanande än förr efter corona. Genom att coacha startup-företag till finansieringsdugliga företag skapas också nya arbetsplatser i staden, och stadens skatteinkomster ökar.

Att stöda tillväxtföretag lockar också inhemskt och utländskt investeringskapital, experter och andra tillväxtföretag till Helsingfors. NewCo Accelerator betjänar också utländska startup-företag, varav en del överväger att flytta till Helsingfors. Cirka 40 procent av klienterna som får regelbunden coachning genom NewCo Accelerator är utländska team samt blandade team som består av både finländska och utländska medlemmar.

Helsingfors har lyckats skapa ett ekosystem kring startup-verksamheten som även lockar internationellt intresse. I Global Startup Ecosystem 2021 (GSER)-rapporten som publicerades i september lyftes Helsingforsregionen fram som en av de 20 bästa stadsregionerna i världen på listan över stigande startup-ekosystem. GSER-rapporten är världens mest omfattande och lästa startup-undersökning.

NewCo Accelerator kommer att stöda utvecklingen av Helsingfors startup-ekosystem också i framtiden. I genomsnitt börjar cirka 30 nya klienter varje månad, och samarbetet med nätverket är fortsättningsvis intensivt. I synnerhet klienthandledningen mellan tjänsterna kommer att förbättras, och klientströmmen förväntas växa också i framtiden.

Till NewCo Accelerators nätverk hör bland annat Finnish Business Angel Network (FIBAN), Forum Virium Helsinki, UrbanTech Helsinki, Helsinki Education Hub, Health Incubator Helsinki, Helsinki XR Center, Business Finland, Arctic15 och Slush.

Ytterligare information om NewCo Accelerator inkubator- och accelerationstjänsterna finns på NewCo Helsinkis webbplats (på finska).