Health Incubator Helsinki -illustration. (Keksi Agency)

Nio lovande nystartade företag inom hälsovårdsbranschen har utsetts till företagskuvösprogrammet Health Incubator Helsinki

Health Incubator Helsinki är ett långsiktigt företagskuvösprogram som stöder utvecklingen av hälsoinnovationer, forskningsprojekt och forskningskompetens till internationell affärsverksamhet. Health Incubator Helsinki är det enda långsiktiga inkubatorprogrammet i de nordiska länderna som fokuserar på hälsa och som även lockar experter och företag till Helsingfors. Till företagskuvösen har nu utsetts nio nystartade företag inom hälsovårdsbranschen som har utmärkta tillväxtpotentialer.

Till företagskuvösen utsågs efter intervjuer följande nio uppstartsföretag: Corle Oy, Fepod Oy, Karsa Oy, Lapsi Health B.V., Moncyte, NADMED Oy, Olo (Nature Solutions Oy), Probiont Oy och Sonai Health Oy.

– I urvalet betonade vi företagens tillväxtmöjligheter, teamets engagemang och företagens möjligheter att expandera på de internationella marknaderna, säger Christian Lardot, chef för Health Incubator Helsinki.

– Vi ser fram emot att stödja teamen i deras tillväxtplaner, tillägger Lardot.

Företagen får individuell coachning till och med tre år

De nio utsedda teamen startade inom programmet Health Incubator Helsinki i april 2022. Programmet inleds med en intensiv tvåmånadersperiod med målet att ge teamen grundläggande kunskaper och bra utgångspunkter för att expandera sin verksamhet. Coachningarna under perioden behandlar bland annat finansiering, teambyggnande, försäljning, affärverksamhetsplanering, skapande av en investerarpresentation, frågor om kvalitetsledning och reglering samt immaterialrättigheter.

Health Incubator Helsinki erbjuder upp till tre år coachning och mentorskap som är skräddarsydda för individuella behov för de nystartade företagen. Enligt de nystartade företag som tidigare valts ut för inkubatorprogrammet var det mest värdefulla i programmet stöd vid insamling av finansiering, ömsesidigt stöd av andra företag och kontakter med investerare och aktörer inom hälsovårdsekosystemet i Helsingforsregionen.

De utvalda företagen kan också utnyttja moderna kontor och grupprum i Terkko Health Hub på Mejlans tornsjukhus och på campusområdet i Helsingfors. Programmet är gratis för teamen, med undantag för en liten avgift för kontorslokalen. Inkubatorn tar inget ägarandel i de deltagande företagen.

Nystartade företag inom hälsovårdsbranschen, kontakta oss!

– Vi vill uppmuntra uppstartsföretag och forskare som är intresserade att kontakta oss även mellan ansökningarna. Vi söker kontinuerligt nya tillväxtföretag till vårt program, säger Christian Lardot.

Health Incubator Helsingfors första inkubatorprogram lanserades 2020. Inkubatorn är en nödvändig del av ett kontinuum där staden stödjer nystartade företag samt forskargrupper från både universitet och SPARK Finland för att utveckla innovationer inom hälso- och sjukvårdssektorn och bygga framgångsrika tillväxtföretag. Företagskuvösprogrammet startades av Helsingfors stad och Helsingfors universitet, och det utförs i samarbete med Health Capital Helsinki.

Totalt 19 kvalitativt högtstående nystartade företag och forskargrupper ansökte till det tredje programmet. Ansökningarna innehöll ett brett utbud av olika hälsorelaterade lösningar. De flesta av ansökningarna kom från Finland.

Läs mer om de utsedda nystartade företagen på engelska.

Vad är Health Incubator Helsinki?

Health Incubator Helsinki är ett omfattande företagsinkubatorprogram för nystartade företag och team i tidigt skede inom hälsovetenskap. Företagskuvösprogrammet startades av Helsingfors stad och Helsingfors universitet, och det utförs i intensivt samarbete med Health Capital Helsinki. Det första programmet lanserades 2020. För närvarande deltar totalt 32 företag inom hälsovårdsbranschen i inkubatorprogrammen. Läs mer: https://healthincubatorhelsinki.com/

Vad är Health Capital Helsinki?

Health Capital Helsinki bygger världens bästa hälsohuvudstad genom att utveckla samarbetet mellan aktörer i huvudstadsregionens hälsoekosystem, stödja innovativa tillväxtföretag och hjälpa utländska investerare och företag att hitta affärsmöjligheter och samarbetspartner i Finland. Läs mer: https://healthcapitalhelsinki.fi/

Nyhets bild: Keksi Agency