Barnen leker i parken.

Nu kan du söka sommarjobb på Helsingfors stad

Sommarjobb som erbjuds av Helsingfors söker du elektroniskt via stadens rekryteringssystem på Helsinkirekry.fi > Lediga jobb > Sommarjobb och sommarvikariat. Ansökningstiden visas separat för varje uppgift. Det lönar sig att aktivt hålla koll på webbplatsen, eftersom nya platser läggs ut nästan varje vecka under våren. Sommarjobb på stadens företag söker du via respektive aktörs webbplats.

Coronavirusepidemin kan påverka vissa sommarjobb och orsaka förseningar i antagningsbeslut. Sökande underrättas om eventuella förseningar via e-post under olika skeden av ansökningsprocessen.

I år erbjuder vi sommarjobb bland annat inom vårdsektorn, parkarbete, köksarbete och inom olika kontorsuppgifter samt som planeringspraktikanter, medhjälpare på byggen och inom underhåll på idrottsplatser. Staden söker studerande och professionella särskilt inom social- och hälsovården för att jobba som semestervikarier inom sektorn. Staden erbjuder cirka 3 500 sommarjobb, av vilka cirka 1 000 är riktade till unga sommarjobbare.

Sommarjobb erbjuds också i år av stadens företag, till exempel Helsingfors Marketing, Palmia och Högholmen. Sommarjobb på stadens företag söker du via respektive aktörs webbplats.

Stadens sommarjobb är populära

De sommarjobb som Helsingfors stad erbjuder är populära och även i år förväntas ett stort antal sökande. I fjol kom det in över 18 698 ansökningar, varav omkring 11 264 från 16–17-åringar. Omkring 3 524 personer fick sommarjobb, av vilka omkring 679 var 16–17-åringar. Projektet Siisti kesä! hade 281 lediga platser och fick 1 770 ansökningar.

De sommarjobb som lockade mest var assistent i förskolepedagogik, bibliotekariebiträde, kontorspraktikant, biträdande ungdomsledare, byggpraktikant, cateringarbetare, badvakt och livräddare.

Sommarsedel stödjer elever i nian att få sommarjobb

Alla Helsingforsbor som går i nian, studerar första året på andra stadiet, går i tian eller på VALMA-utbildning får en Sommarsedel 2022. Med sedeln kan unga söka jobb hos ett företag, en förening, en stiftelse eller en församling. Även till exempel ett bostadsaktiebolag eller en hobbyförening kan fungera som arbetsgivare. Mer information hittar du på webbplatsen för Sommarsedeln kesaseteli.fi.

Helsingfors stad kräver att den arbetsgivare som anställer unga med Sommarsedeln följer principerna för kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2022. Staden deltar i kampanjen som arbetsgivare och fortsätter som partner för kampanjen under sommarjobbssäsongen 2022.

Mer information
Helsinkirekry
Sommarsedel
Ansvarsfullt sommarjobb 2022

Nyheten har publicerats den 25.1. och har uppdaterats den 9.2.