Ann-Britt Bonns och Petter Wallenius i Norsen.

Nya Helsingforstidningen skriver om hur skolan vill värna om samhörigheten

Läs på de svenska sidorna i Helsingforstidningen hur covid-19 får grundskolan Norsen att vilja satsa mer på samhörigheten. På sommaren kan barnen gå på skattjakt på svenska på Sveaborg. Helsingforsdagen 12 juni firas utomhus men staden bjuder också på ett inspelat program på svenska om Helsingfors som filmstad där bland annat Claes Olsson och Linda Zilliacus medverkar.

”Vi hade knappt hört talas om Teams och Zoom och våra datorer hade varken mikrofon eller kamera. Jag har jobbat tio tolv timmar per dag med att planera och genomföra distansundervisning. Det har inte varit lätt för oss lärare men verkligen inte heller för eleverna. De starka eleverna har klarat distansundervisning galant, en del jobbar helt enkelt bättre självständigt, men vi har många som kommer att behöva extra stöd i höst”, säger Petter Wallenius, som är lärare och historia och samhällskunskap vid grundskolan Norsen, och nyligen utnämnd till årets hissalärare.

På sektorn för fostran och utbildning säger svenska direktören Niklas Grönholm att skolorna kommer att ägna tid och omsorg åt eftervården av pandemin. Man ska framför allt fästa vikt vid det psykiska välbefinnandet och det arbetet ska få ta den tid som behövs, menar Grönholm.

”Och i synnerhet ska vi värna om samhörigheten. På ett plan har kontakterna till föräldrar och hem fördjupats under pandemin. Ifall vi ser att en elev inte mår bra har tröskeln att ingripa blivit betydligt lägre. Och det är en väldigt positiv utveckling som vi inte ska förlora utan ta till vara”, säger Ann-Britt Bonns som är rektor för grundskolan Norsen.

På Sveaborg fortsätter traditionen med äventyr till fästningens historia. Jakten på Kung Gustav III:s skatt går på svenska 18.6–6.8 och är avsedd för 6–13-åringar i sällskap av en vuxen. Varje fredag, start kl. 12 i Artilleriviken.

Helsingforsdagen, 12 juni, firar vi utomhus med allt från sjungande fågelutflykt till promenad i historiska kvarter. Mer på helsinkipaiva.fi/sv/. Dagen till ära bjuder staden dessutom på ett inspelat samtal på svenska om Helsingfors som filmstad. Bland annat medverkar filmregissören Claes Olsson och skådespelaren Linda Zilliacus medverkar, båda aktuella i inspelningen av Kjell Westös Den svavelgula himlen. Se helsinkikanava.fi/sv_SE/videos. Programmet publiceras på nämnda adress kl 9.

Helsingforstidningens svenska sidor.


Bild: Leif Weckström