Helsingfors och Världens ekonomiforum lyfter fram nya initiativ för att utnyttja data etiskt och människoorienterat

För att Helsingfors är Finlands största stad och största arbetsgivare har många som bor i Finland något slags relation till Helsingfors också i form av data. I september presenterade Helsingfors stad i samarbete med Världens ekonomiforum en white paper -lägesöversikt, som beskriver ett nytt sätt att närma sig och förstå de förhållanden som råder mellan människor och aktörer, som behandlar data som berör dem. Publikationens titel är Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships (Läs mera här.)

Att utnyttja data människoorienterat är ett av Helsingfors stads ambitiösa datastrategis hörnstenar. Helsingfors godkände datastrategin sommaren 2020. Att utnyttja data människoorienterat innebär att Helsingfors mål är att genom att utnyttja data och analyser producera individuella och inriktade tjänster för stadsinvånarna effektivare och proaktivt, när de behöver dem och på deras egna villkor.

Reflektion över förtroendeförhållanden som uppstår vid användning av data

Helsingfors och Världens ekonomiforums Empowered Data Societies: Den första delen av lägesöversikten A Human-Centric Approach to Data Relationships innehåller reflektion på hög nivå om förtroendeförhållanden som uppstår vid användning av data, varför sunda förtroendeförhållanden är ett livsvillkor för blomstrande dataekosystem, och hur man skapar och upprätthåller dessa sunda förtroendeförhållanden.

Den andra delen innehåller ett nytt metodologiskt tillvägagångssätt för att förstå beröringspunkter mellan data och människors livssituationer övergripande, och hur man med hjälp av den kan identifiera sådana punkter där människoinriktade åtgärder att ge stadsinvånarna egenmakt blir möjliga.

I den tredje delen granskas särskilt proaktiva tjänster inom den offentliga sektorn, och samlas perspektiv som måste beaktas när data och artificiell intelligens används för att förutse servicebehov och besvara dem, utan att människan själv särskilt måste be om det.

I den sista delen presenteras praktiska verktyg som utvecklats i Helsingfors för att kunna genomföra de i de tidigare delarna presenterade koncepten i praktiken.

”Utnyttjande av människoorienterad data möjliggör proaktiva och smidiga tjänster för stadsinvånarna. Människan kan själv bättre påverka hur hennes data används. Samarbetet med WEF förstärker Helsingfors stads pionjäranda för att främja människoorienterad data och tjänster”, berättar Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama, som var med i publikationens bedömningsgrupp.

Experter från olika delar av världen deltog på olika sätt i publikationen

I publikationen deltog på olika sätt nästan 40 experter från olika delar av världen och från alla samhällssektorer.

”Det var jättefint att se hur Helsingfors och Finlands människoorienterade värden fick genklang från alla håll i världen och alla samhällssektorer. Nu finns det tydlig efterfrågan på en ny paradigm för etiskt hållbart utnyttjande av data där människorna själva är i centrum”, berättar en av publikationens skribenter, Helsingfors stads specialsakkunnig och Världens ekonomiforums nätverk Centre for the Fourth Industrial Revolutions (C4IR) fellow-representant från Finland, Viivi Lähteenoja.

Empowered Data Societies: A Human-Centric Approach to Data Relationships publicerades i Världens ekonomiforum den 8 september. Principer för ett människoorienterat tillvägagångssätt att utnyttja data presenterades tidigare detta år i publikationen On the importance of human-centricity and data. (Läs mera här.)