Stadsfullmäktiges sessionssal.

Nya stadsfullmäktige sammanträder i dag måndag

Stadsfullmäktige sammanträder i sin nya sammansättning måndag 2 augusti klockan 18. Vid sammanträdet utses nya förtroendevalda: fullmäktiges nya presidium, borgmästarkollegiet och ledamöter i stadsstyrelsen, stadsstyrelsens sektioner och nämnderna. Sammanträdet kan följas på Helsingforskanalen.

En del av fullmäktigeledamöterna är på plats i sessionssalen i stadshuset och en del är uppkopplade på distans.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer

Stadsfullmäktiges föredragningslista 2.8.2021
Helsingforskanalen

Foto: Paavo Jantunen