Fyra personer står mot en betraktare med en teckning i bakgrunden.

OmaStadi blir smidigare – kom med!

Helsingforsborna kan i år delta i förnyelsen av webbtjänsten OmaStadi. Tidigare har staden tillsammans med stadsborna utfört två omgångar av OmaStadi från idégivningen till omröstningen. Under dessa omgångar har stadsborna kunnat bestämma hur staden ska använda mer än 13 miljoner euro. OmaStadi-omröstningarna är de största digitala omröstningar inom den offentliga sektorn som någonsin ordnats i Finland.

OmaStadi kommer att bli ännu smidigare. Framtida förändringar utförs utifrån feedback från stadsborna och stadens experter. Frågor som dykt upp i samband med invånarnas önskemål är till exempel förbättring av användbarheten av webbplatsen OmaStadi och förkortning och förenkling av processen. En viktig aspekt i utvecklingsarbetet är att främja och stödja ett jämlikt deltagande av olika invånargrupper.

Stadsborna kan delta i utvecklingen av OmaStadi-processen på många sätt. Under våren är det möjligt att delta i arbetet genom att gå med i en digital utvecklargemenskap, där man diskuterar och tar fram nya idéer för olika utvecklingsområden. Du kan ansluta dig till utvecklargemenskapen genom att logga in. Staden kommer också att ordna verkstäder under hösten och bjuda in stadsbor som är intresserade av OmaStadi.

Följ projekt och delta i planeringen

Hösten 2021 röstade stadens invånare i 75 projekt som staden ska genomföra. Helsingfors stad har redan börjat planera projekten.

Genomförandet av projekten kan följas på webbplatsen omastadi.hel.fi. För varje projekt visar webbplatsen bland annat tidslinjen för genomförandet, en procentandel som framställer projektets framskridande, antalet röster, den ansvariga aktören och möjligheten till interaktion.

Invånarna kan på många sätt delta i planeringen av förslag. För vissa projekt kan man ordna möten för växelverkan, medan planer för andra projekt kan stadsborna kommentera på webbplatsen OmaStadi.

Personer pratar och jobbar vid bordet.

OmaStadi är ett etablerat sätt att delta och påverka

Du kan delta i OmaStadi genom att skicka in egna idéer och utveckla både dina och gemensamma idéer vidare till förslag. Genom att rösta kan du påverka hur pengar används i ditt område och även i hela staden.

Ett gott valdeltagande tyder på att stadsbor i olika delar av Helsingfors har varit mycket intresserade av OmaStadi. I båda omgångarna var valdeltagandet över åtta procent, vilket internationellt sett är ett högt resultat.

Helsingfors har utfört en egen modell för deltagande budgetering – OmaStadi – sedan 2018. I Helsingfors har två fullständiga omgångar genomförts från idéer till omröstningar och genomförande av förslag. OmaStadi har ökat stadsbornas intresse för att påverka i det egna området och i staden i allmänhet. Den har skapat ett nytt slags samarbete och dialog mellan stadsborna och staden.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Nuförtiden använder Helsingfors 8,8 miljoner euro per omgång för att genomföra stadsbornas idéer. Idéerna utvecklas tillsammans till förslag som stadsborna röstar om. Staden genomför de förslag som får flest röster.

Under den andra omgången av OmaStadi (2020–2021) presenterades 1 463 idéer som främjar trivseln och funktionaliteten i staden. Sammanlagt 397 förslag gick till omröstning i oktober förra året och 75 förslag genomfördes.

Läs mer:

OmaStadi

Hitta ditt sätt att delta i och påverka Helsingfors utveckling

Bild 1: Reklambyrå KMG Turku, Helsingfors stads materialbank.
Bild 2: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.