Bilder: Kimmo Brandt.

OmaStadi Expo på centrumbiblioteket Ode 5.10

I oktober 2019 får alla helsingforsare som fyllt 12 år och äldre rösta om OmaStadi-planerna som stadsborna har tagit fram. Unga helsingforsare får för första gången rösta om hur Helsingfors ska fördela 4,4 miljoner euro. Dessutom har de möjlighet att rösta om Krutbudgeten. Bägge omröstningarna sker i tjänsten omastadi.hel.fi.

I OmaStadi ger helsingforsborna egna idéer, planerar och bestämmer hur staden ska bli mer fungerande och roligare. Staden genomför de planer som har fått flest röster.

OmaStadi Expo på Ode lördagen 5.10.2019 kl. 10–13.

På estraden presenterar helsingforsborna sina idéer under ledning av redaktör Jani Halme.

Maija-salen (1 vån.)
10:00–11:00 OmaStadi-planerarna har ordet - Helsingforsborna presenterar sina idéer Helsingfors till godo.
11:00–11:10 OmaStadi-planerna ur biträdande borgmästarnas synvinkel: Sanna Vesikansa och Tomi Sevander
11:15–11:45 OmaStadi-planerarna har ordet - Helsingforsborna presenterar sina idéer Helsingfors till godo.
11:45–12:00 OmaStadi-planerna ur stadens sektorers synvinkel: sektorchef Mikko Aho och interaktionsexpert Virve Vakiala
12:00–12:50 OmaStadi-planerarna har ordet - Helsingforsborna presenterar sina idéer Helsingfors till godo.

Entréhallen (1 vån.)
10–13 Vad är OmaStadi för någonting? – fråga vad som helst om medborgarbudgetering, vi svarar. OmaStadis utvecklingschef Kirsi Verkka, chef för områdesdelaktighet Titta Reunanen och forskare Titiana Ertiö svarar.

Helsingfors-info (1 vån.)
10–13 Hjälp med att rösta! Helsingfors-info på Ode hjälper med digitala tjänster och ger en möjlighet att rösta utan nätbankskoder, genom att visa upp identitetskort.

Stadsverkstaden (2 vån.)
10–12 Tips och redskap för marknadsföringen av OmaStadi-planerna. Somekliniken hjälper med de sociala mediernas krumelurer och på stadsverkstaden kan du designa egna affischer, klistermärken och knappmärken för planerna.

Barnens värld (2 vån.)
10–13 Framtidsverkstaden. Välkommen med att utforma eventuella framtiders gränser! Hur ser framtidens stad ut där träd odlas på hustak och bilar kör utan förare? På verkstaden får deltagarna skapa framtidens stad. Verkstaden är avgiftsfri och handleds av Annegårdens konstfostrare.

Hur ser ditt Helsingfors ut? På vilka sätt blir staden ännu mer fungerande, trivsammare och roligare?

Läs mer:

Facebook

OmaStadi

KrutBudgeten för unga