På bilden finns tre personer i olika åldrar. I bakgrunden syns OmaStadi-illustrationer.

OmaStadis förslag finslipas på OmaStadi-webbplatsen och under temabaserade Raksa-verkstäder

Förslagen bearbetas på OmaStadi-webbplatsen och på temabaserade webbverkstäder tillsammans med stadsborna och stadens experter. De temabaserade Raksa-verkstäderna ordnas 12–23.4.2021. Verkstädernas anmälningstid har gått ut. 194 deltagare har anmält sig till verkstäderna. Förslagen kan redigeras på webbplatsen OmaStadi fram till 21.5.2021.

Temana för förslagen som ska samutvecklas är motion och friluftsliv, parker och natur, social gemenskap, den byggda miljön, kultur, hälsa och välfärd, miljöhänsyn samt inlärning och kompetens. Cirka 500 av förslagen är reformer som invånarna föreslagit för sina områden och hela Helsingfors.

”I det här skedet har förslagen redan finslipats rätt så långt. Många tycker att det är motiverande, eftersom de här förslagen har bra möjligheter att gå vidare till omröstningen nästa höst. Det finns dock förslag som ännu bearbetas och sammanfogas med andra liknande förslag. Alla intresserade är välkomna med i att utveckla förslagen så att de blir toppenbra”, berättar Kirsi Verkka, utvecklingschef för Helsingfors stadskanslis enhet för delaktighet och rådgivning.

Man kan få stöd för att främja förslagen av det egna områdets stadslots.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Under hösten 2020 startades andra omgången av OmaStadi. I oktober fick stadsborna komma med idéer som staden kommer att använda 8,8 miljoner euro till. 1 463 idéer lämnades in inom den utsatta tiden. På basis av OmaStadis kriterier kom 1 150 idéer vidare till följande skede. De mest populära temana var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap. I början av året utvecklades idéerna till förslag på OmaStadi-webbplatsen och under områdesvisa Raksa-verkstäder. På de temabaserade Raksa-verkstäderna i april hjälper stadens sakkunniga till med att slutföra förslagen. Förslagen kan också redigeras på webbplatsen OmaStadi fram till 21.5.2021. Därefter kommer man att upprätta kostnadsramar för förslagen. Nästa höst väljs de förslag som staden ska genomföra genom en omröstning.

Läs mer:

OmaStadi

Helsingfors stads stadslotsar

Följ med genomförandet av objekten från föregående omgång


Foto: Mainostoimisto KMG.