En man berättar om OmaStadi och ger råd om hur man kan rösta på OmaStadis webbplats.

OmaStadis röstningstid går ut torsdagen den 28 oktober kl. 20

Helsingforsbor röstar på OmaStadis webbplats och OmaStadis röstningsställen. För exempel i Helsingfors centrumbibliotek Ode ordnas ett röstningstillfälle den 27 oktober klockan 16–19 i samband med en utställning som berättar om OmaStadi.

Onsdagen den 27 oktober kommer stadslotsarna Kirsti Kallansalo och Jarkko Laaksonen att vara på plats på centrumbiblioteket Ode. Stadslotsarna har jour i Odes entréhall klockan 16–19 och hjälper människor med att rösta. Ungdomar med mångkulturell bakgrund deltar också och hjälper med att rösta vid behov.

Utvecklingen av omröstningen kan följas på OmaStadis webbplats som uppdateras med 15 minuters mellanrum.

OmaStadis omröstning visar upp en omfattande mängd mångsidiga förslag.
– Hittills har redan över 20 000 personer röstat i OmaStadi. De för tillfället mest populära förslagen gäller motion, naturmiljö och renlighet, berättar OmaStadis utvecklingschef Kirsi Verkka.

Röstning

Röstantalet avgör vilka förslag som genomförs

Stöd för att rösta erbjuds på flera av stadens verksamhetsställen och evenemang runt om i Helsingfors. Om den som vill rösta inte har bankkoder som behövs för röstningen eller om det på annat sätt är svårt att rösta, kan hen rösta med assistans genom att visa upp sitt identitetsbevis (identitetskort/pass, FPA-kort för unga). Dessutom erbjuder alla Helsingfors bibliotek, invånarhus och servicecentraler information och råd.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Tillsammans utvecklas idéerna till förslag som stadsborna får rösta på och sedan genomför staden de förslag som fått flest röster.

Delaktighet är en viktig del av Helsingfors stads verksamhet. Helsingfors bjuder in alla stadsbor och samarbetspartner till att utveckla staden, dess tjänster och områden. Helsingfors är en plats för gemenskap, effektiva handlingar och möten.

Om du har problem med OmaStadis omröstning kan du även få hjälp av digistödet på telefonnummer 09 310 10011 (må–fr kl. 8–11 under omröstningsperioden 6.10–28.10.2021).

Läs mer:

Röstning

Valsituationen

Stöd för röstningen och evenemang

OmaStadi

Hitta ditt eget sätt att delta och påverka Helsingfors utveckling

Nicehearts – naapuriäidit (På finska)

Stiftelsen Cultura  (På finska)

Nuoret muslimit ry  (På finska)

Verksamhetsmodellen Job’d

Foto: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.