Folk med skojiga miner. Bilder: Kimmo Brandt.

Omröstning om medborgarbudgetering 1–31.10

OmaStadi-idéerna är redo för omröstning. I oktober är det helsingforsarnas tur att välja ut de planer som staden ska genomföra.

Omröstningen sker i tjänsten omastadi.hel.fi, där man identifierar sig med hjälp av mobilcertifikat eller bankkoder. 

Alla helsingforsare som i år har fyllt 12 år eller som är äldre får rösta. Man får rösta både om förslag som gäller ens eget bostadsområde och om förslag som gäller hela staden. Uppvisar man identitetskort, får man också rösta på stadens olika serviceställen, såsom bibliotek och invånarhus.

Innan man fattar beslut om hur man ska rösta, kan man bekanta sig med planerna här

Unga helsingforsare får för första gången rösta om hur man ska fördela 4,4 miljoner euro. Dessutom har de möjlighet att rösta om Krutbudgeten. Bägge omröstningarna sker i tjänsten omastadi.hel.fi.

Det är också möjligt att rösta utan bankkoder. Man kan rösta på vissa av stadens serviceställen förutsatt att man visar upp sitt identitetskort. Gå in på omastadi.hel.fi för att kontrollera när och var man kan rösta. Också stadslotsarna kan ge dig mera detaljerad information. 

”Vi vill att helsingforsarna genuint och så direkt som möjligt ska kunna påverka stadens verksamhet. Medborgarbudgetering är ett historiskt steg mot ett mera engagerande och öppet Helsingfors och en allt bättre fungerande stad. Även internationellt hör vi till pionjärerna i denna fråga”, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Se borgmästarens video

Läs mer:

OmaStadi-sidorna

Krutbudgeten

OmaStadi-bilaga (Pdf)

Se borgmästarens video