Helsinfors fullmäktige.

På dagordningen idag vid Helsingfors stadsfullmäktiges möte: Bolagiseringen av HST

I de ärenden som stadsfullmäktige behandlar idag onsdag 22 september 2021 ingår en bolagisering av Helsingfors stads trafikverk HST. På föredragningslistan står också bland annat valet av sektorchef för stadens Fostrans- och utbildningssektor, projektplanen för en ersättande ny byggnad för Kottby lågstadieskola, samt projektplanen för en ny byggnad för daghemmet Pelimanni ja Tiuku i Kårböle.

Bolagiseringen av HST innebär i detta skede att trafikverkets funktioner, med undantag av metron, ändras om från affärsverk till ett aktiebolag. I ett senare skede överförs också metrons ägar- och arrangeringsansvar på bolaget.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet berättar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 22-09-2021
Helsingforskanalen

Foto: Paavo Jantunen