Helsingfors stads digitala tjänster / Foto: Kimmo Brandt, Helsingfors stad

Påverka utvecklingen av Helsingfors digitala tjänster genom att besvara webbenkäten

Besvara webbenkäten och dela med dig av din värdefulla uppfattning om Helsingfors stads digitala tjänster. Vi vill föra tjänsterna närmare människornas vardag och göra denna ännu smidigare, oavsett om det är fråga om hälsovård, företagande eller aktualiteter. Målet med utvecklingsarbetet är att säkerställa att tjänsterna blir lättare att hitta och begripa ur alla servicebrukares synvinkel.

Genom att besvara webbenkäten deltar du i arbetet med att påverka utvecklingen av Helsingfors digitala tjänster. Det tar ungefär 10 minuter att besvara frågorna i enkäten. Enkätsvaren handläggs anonymt, vilket betyder att det inte är möjligt att identifiera enkätens deltagare på basis av svaren. Vi lottar ut 10 stycken uppsättningar med två biobiljetter bland respondenterna.

Helsingfors stad har ett brett sortiment av digitala tjänster. De syftar till att säkerställa att de som bor eller är företagare i Helsingfors eller som besöker staden ska få information, kunna sköta sina ärenden via e-tjänster och ha möjlighet att delta i stadens verksamhet och dess utveckling. Enkäten är en del av genomförandet av Helsingfors stads digitaliseringsprogram, vars mål är tjänster som allt bättre och alltmer individuellt svarar mot helsingforsarnas servicebehov.

Besvara webbenkäten

Läs om Helsingfors digitaliserinsprogram (på finska)