Teurastamo. Bild: Jussi Hellsten

Peggy Bauer till ledningen för bolaget Helsingfors stadslokaler – det nya bolaget förstärker Helsingfors som utvecklare av stads- och matkultur

Helsingfors vill vara en attraktiv stad med en levande stads- och matkultur. För att uppnå målet förenar Helsingfors verksamheterna i Partitorget och Helsingfors Lejon Ab till ett nytt bolag Helsingfors Stadslokaler som ska grundas. Sammanslagningen gör det möjligt att forma en helhet som är effektivare och bättre främjar stadens mål. I början av 2022 börjar Peggy Bauer som verkställande direktör för det nya bolaget.

”Peggy Bauer har lett utvecklingen av Torgkvarteren och vitaliseringen av centrum redan från 2012. Senast har hon fungerat som handelsplatsdirektör vid Torgkvarteren och gjort intryck med sin förmåga att skapa visioner och sin förmåga att främja stadens vitalitet”, berättar Hannu Oskala, ordförande i Helsingfors Stadslokaler Ab:s styrelse om valet.

”Vårt mål är att allt effektivare använda både Partitorgets och Torgkvarterens styrkor och utveckla verksamheten genom att beakta deras särdrag. Jag väntar ivrigt på att vi kan göra Helsingfors till en allt mer lockande och härlig stad”, sammanfattar Peggy Bauer.

Partitorgets verksamhet omfattar bland annat Slakthuset, saluhallarna och -torgen, Sörnäs partiområde, Vihertukkutori, Fryshuset samt små torg och öppna platser med försäljningsverksamhet. Helsingfors Lejon Ab har ansvarat för verksamhet i området Torgkvarteren i Helsingfors centrum.

Peggy Bauer.

Målet med det nya bolaget är att liva upp Torgkvarterens och Partitorgets miljö

Målet med det nya bolaget är att utveckla Helsingfors profil till en mer vital och konkurrenskraftig stad genom att liva upp Torgkvarterens och Partitorgets miljö. Därtill utvecklar bolaget Helsingfors stads- och matkultur samt torg- och saluhallverksamhet.

”Möten mellan stadsborna gör staden rolig och unik. Vår uppgift är att möjliggöra flera möten och skapa mer Helsingfors för helsingforsborna. Stadslokalernas arbetsområde är mycket omfattande: centrumets stiliga empire-kvarter, saluhallarna som utstrålar historia, Slakthusets mer urbana mötesplats samt Partitorgets område och alla övriga torg som betjänar hela stadens matkultur. Målet med Helsingfors stadslokaler Ab är att vara mer än summan av sina delar”, säger Hannu Oskala.

Målet är att vid sidan av den traditionella partitorgsverksamheten utveckla området Partitorget och Slakthuset i Fiskehamnen till ett nyskapande center för urban närings- och evenemangsverksamhet. Därtill främjar bolaget ett aktivt utnyttjande av stadens kulturhistoriskt viktiga lokaler och platser.

Personalen i både Partitorget och Helsingfors Lejon Ab flyttar till det nya bolaget som så kallade gamla arbetstagare. Samtidigt hyr Helsingfors stad ut som en helhet de byggnader, lokaler och markområden som använts under tidigare verksamhet av Partitorget och Helsingfors Lejon Ab till bolaget och ingår separat ett avtal om bolagets utvecklingsuppgift för att genomföra uppgifter enligt stadens näringspolitik och stadsstrategi.

Operativ verksamhet i det nya Helsingfors Stadslokaler Ab-bolaget inleds 1.1.2022. Inom stadens koncernledning hör det nya bolaget till borgmästarens sektor på samma sätt som stadens andra dottersammanslutningar som anknyter till vitalitet. I sitt möte 16.6.2021 beslutade Helsingfors stadsfullmäktige om omorganisering av Partitorgets och Helsingfors Lejon Ab:s verksamheter och grundande av det nya bolaget.

Nyhets bild: Slakteriområdet är ett av de mest centrala områdena som förvaltas av bolaget Helsingfors stadslokaler. (Jussi Hellsten)