Deltagarföretagen i EdTech Hautomo Helsinkis första program. Bild: Andi Balogh

Personliga experttjänster i världsklass – Helsingfors satsning på nystartade företag inom inlärningsteknologi ger resultat

EdTech Hautomo Helsinki är Finlands första företagskuvösprogram som fokuserar på att stödja nystartade företag inom inlärningsteknologi. De utvalda företagen utvecklar sina idéer tillsammans med experter på Helsingfors stad och experter inom utbildningsbranschen till ett kommersialiserbart, skalbart och internationellt affärsverksamhetskoncept. Det kostnadsfria kuvösprogrammet varar i 18 veckor.

EdTech Hautomo Helsinkis första kuvösprogram kulminerade i mars i fjol i en gala, där kuvösens första nio nystartade team inom inlärningsteknologi presenterade de lösningar de hade främjat under programmet för investerare, beslutsfattare och viktiga aktörer inom EdTech-branschen.

Nätverksbildning utgör en stor del av kuvösprogrammets mål, och liknande evenemang gör det möjligt för företagare att personligen lära känna viktiga aktörer inom branschen. Kuvösprogrammet är också ett unikt tillfälle att visa upp lösningar för en internationell publik och noggrant utvalda investerare. Investeringsbolagen Sparkmind och Oppiva Invest, som specialiserat sig på inlärningsteknologi och som närvarade vid EdTech Hautomo Helsinkis gala, utvärderade också företagens produkter ur ett bredare perspektiv.

"Sammanlagt nio olika pitchar och företagsidéer överträffade mina förväntningar: tydliga framsteg har tagits under programmet," sammanfattade Marko Kyyrönen, delägare i investeringsbolaget Sparkmind, galans behållning.

– Deltagarna i programmet har gjort ett bra jobb, och det syns i startupföretagens produkter och framträdande. Jag anser att de företagare som deltar i kuvösen är en mångsidig grupp av människor och det är trevligt att se en internationell stämning. Vi måste fortfarande ha realiteterna i åtanke. I startup-världen är det få som lyckas på riktigt, och det är omöjligt att säga om deltagarna i kuvösen blir företag värda tiotals miljoner. Men detta kan åtminstone inte uteslutas på basis av det som vi sett, visionerar Kyyrönen.

Kuvösen ger praktiska färdigheter och praktiskt stöd

Nystartade företag hoppas ofta på snabb framgång, men i verkligheten tar det vanligtvis flera år för startupföretag att göra affärsverksamheten lönsam. EdTech Hautomo Helsinki är avsedd för nystartade startupföretag, och ett av målen är att främja utvecklingen av affärsplanen och ta konkreta första steg på vägen mot skalning. Ett bra praktiskt exempel på detta är exempelvis MusicUs, ett företag inom musikinlärning, som var ett av företagen som deltog i kuvösprogrammet. MusicUs har under kuvösprogrammet startat ett företag, hittat en tredje grundande medlem, upprättat en affärs- och produktplan, sammanställt en pitch deck för att presentera företaget och skapat en färdplan för följande år.

Förutom mycket konkreta framsteg hjälper programmet också företag att hitta nyttiga partner och få kommersiell handledning. Det är dessa unika möjligheter som Yazeed Maswadeh, grundare och vd för Beesh, som specialiserat sig på sexualundervisning och som deltog i kuvösprogrammet, vill lyfta fram.

"Tack vare programmet kunde vi gemensamt utveckla vår lösning i enlighet med det finländska pedagogiska tillvägagångssättet. I fyra månader fick vi tag på en färdig produkt som inte bara är en plattform för inlärning, utan i synnerhet en plattform för inlärning med hög pedagogisk genomslagskraft," beskriver Maswadeh.

"Nu, när kuvösprogrammet har avslutats, är vårt nästa steg att pilottesta lösningen genom Helsingfors stads testplattform Testbed," fortsätter Maswadeh.

Beesh och dess vd Maswadeh är ett utmärkt exempel på Finlands och Helsingfors attraktionskraft och startup-infrastruktur. Maswadeh kommer från Jordanien, men när han studerade vid yrkeshögskolan Haaga-Helia i Helsingfors, lärde han känna en finländsk läkare, med vilken idén om tjänster inom sexualundervisning blev konkret. Maswadeh strävar ambitiöst efter stor internationell framgång med ett internationellt team bestående av bland annat finländska, jordanska, ryska och amerikanska medarbetare.

"Det finns ungefär 200 länder i världen, och bara 48 av dem använder vetenskaplig sexualundervisning. Med andra ord har lärare i 150 länder makten att själva besluta om hurdan information de delar med sig, och även de har nödvändigtvis inte fått ordentlig sexualundervisning. Detta problem vill vi lösa," utstakar Maswadeh.

"Som Silicon Valley, men i Finland"

För dem som är intresserade av kuvösprogrammet berömmer Maswadeh Helsingfors som en utmärkt plats för nystartade företag. Om målet är att starta ett företag, ger Helsingfors stad företagaren alla de rätta verktygen och råden.

"Det här är som Silicon Valley, men i Finland. Helsingfors har expertis och stöd för företag på samma nivå, men allt är företagsvänligare och vi verkligen uppmärksammas på en personlig nivå."

Med tanke på framtida deltagare i kuvösprogrammet hoppas Maswadeh att den globala pandemin ger vika. Man har enkelt kunnat delta i programmet på distans, men ingenting kan ersätta genuin interaktion.

"På Helsinki Education Hub träffar man nya människor varje gång, och känslan av gemenskap förstärks när man är på plats."

Nästa anmälan till EdTech Hautomo Helsinki börjar redan i slutet av våren. Du får aktuell information om detta genom att följa Helsinki Education Hub på sociala medier eller genom att kontakta projektets experter (sidan är på finska).

Deltagare i EdTech Hautomo Helsinkis första program: Alfons Education, Beesh, Big Ear Games, Language Clubhouse, Loru Games, MusicUs, Onni Education, Oppi AI och XR Tutor.

Nyhets bild: Andi Balogh