Helsingfors näringslivssektion reserverade ett planeringsområde för ett Ikeaprojekt på Björkholmen. Metroingången mot planeringsområdet öppnas då byggandet avancerar. Bild: Helsingfors stad

Planeringsreservering för Ikeaprojekt på Björkholmen i Helsingfors

Näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse beslutade reservera ett område på Björkholmen för Ikea Real Estate Oy för planering av ett Ikeaprojekt.

Ett Ikeavaruhus och därtill hörande kontorslokaler och övriga affärs-, hotell- och kontorslokaler planeras på Björkholmen, som blir en stadsdel med cirka 5 000 invånare och drygt 4 000 arbetstillfällen. Ikeavaruhuset utgör en del av helheten och avsikten är att förverkliga det som ett arkitektoniskt och till servicekonceptet nyskapande och stadsbildsmässigt högklassigt objekt som beaktar särdragen i området.

Byggnaderna ligger i Björkholmens centrum, i metrostationens omedelbara närhet. Planeringsreserveringen omfattar 15 145 m².

Då Ikeaprojektet genomförs skapar det ett betydande antal nya arbetstillfällen i Helsingfors, i ett område som går utmärkt lätt att nå. Projektet planeras och utvecklas i intensiv samverkan med staden och så att helhetsplanen för Björkholmen och dess mål stöds.

Planeringsreserveringen fortsätter till utgången av år 2020. Ikea Real Estate Oy har för avsikt att genomföra projektet så snart som möjligt efter att områdets planläggning, byggbarhet och övriga gemensamma planerings- och utvecklingslösningar tillåter det.

Upplysningar

Beslutskommuniké
Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion