Portalen Aula underlättar skolvardagen. Foto: Jussi Hellsten

Portalen Aula underlättar lärarnas, elevernas och vårdnadshavarnas skolvardag

Helsingfors vill vara en stad som förutser sina invånares tjänstebehov och där man vid användningen av tjänster framför allt fäster uppmärksamhet vid att de är användarvänliga och enkla att använda. Ett utmärkt exempel på en ny underlättande tjänst i vardagen, som skapades till ett faktiskt behov, är Portalen Aula. Den upprättades för att hjälpa Helsingfors stads skolor och togs i bruk i början av år 2021.

Via Aula-portalen kan såväl elever som lärare och vårdnadshavare på en och samma plats med en enda inloggning få tillgång till de viktigaste tjänsterna och inlärningsmiljöerna som används dagligen i skolan. Aula-tjänsten underlättar skolvardagen, eftersom användarna inte behöver fundera över var olika tjänster finns eller logga in flera gånger. Samtidigt stödjer den inlärningen och ökar elevernas välbefinnande.

Via Aula får man tillgång till alla tjänster som används dagligen i skolan

Portalen Aula är startsida i datorerna som används av eleverna i den grundläggande utbildningen. Via den hittar de även enkelt information om den egna skolans elevvård samt får tillgång till skolhälsovården, den egna skolans hemsida, stadens bibliotekstjänster, skolbespisningens matsedel och stadens barn- och ungdomstjänster.

”Den största nyttan med Aula är att eleverna har en naturlig hempunkt, varifrån de enkelt kan gå vidare till alla e-tjänster. Ju färre klick och inskrivningar av adresser som eleverna behöver göra, desto mer tid har de till själva arbetet. Tjänsten är även viktig på grund av att den är utvecklad för just lärare och elever, och man lyssnar även på oss i den fortsatta utvecklingen av den”, sammanfattar klassläraren Teemu Einola från lågstadieskolan Pakilan ala-aste. 

Aula-portalen ger eleven förtroende och klarhet vid förflyttningen mellan olika tjänster. Samtidigt förbättrar den åtkomsten till tjänster som stödjer elevernas välbefinnande i och med att man via startvyn kommer direkt till kontaktuppgifter för den egna skolans elevhälsa och skolhälsovården.

Portalen Aula anpassar sig efter sina användares individuella behov

Aula är också användarvänlig, eftersom eleven kan välja vilka tjänster hen vill lägga in som favoriter på startsidan. Via Aula hittar man även en reklamfri söktjänst som respekterar sekretessen.

Aula finns även i egna versioner för gymnasier och yrkesutbildning. Aula är konstruerad för att fungera på alla slags enheter. Vårdnadshavare kan bekanta sig med tjänsten tillsammans med sina barn med deras Helsingfors edu-inloggningsuppgifter på https://aula.edu.hel.fi. Det finns tre språkversioner av tjänsten Aula: på finska, svenska och engelska. I svenskspråkiga grundskolor är webbplatsen automatiskt på svenska.

Nya elektroniska plattformar skapas för att stödja skolarbetet

Under de senaste åren har man byggt nya plattformar för att stödja arbetet i Helsingfors skolor. Till exempel fungerar webbplatsen Opehuone som en verktygslåda för lärare där man har samlat saker som är viktiga för lärare. Ibruktagandet av plattformarna har underlättats genom att erbjuda stöd i form av bland annat undervisningsvideor, utbildningar och inspelningar av utbildningar. I Opehuone får lärarna information om kommande evenemang och utbildningar, samt hjälp med användning av olika slags digitala tjänster. Dessutom innehåller tjänsten även lärarsamfund och Helsingforscentrerat pedagogiskt material som utvecklats för att stödja lärarnas arbete.

Målet för Helsingfors digitaliseringsprogram är att göra Helsingfors till den stad i världen som bäst utnyttjar digitalisering. Staden strävar aktivt efter att utveckla tjänster som förutser Helsingforsbornas behov och svarar på dem på ett personligare sätt. Målet är att genuint underlätta stadsbornas vardag genom att spara tid och kraft. Så här fungerar det nya, digitala Helsingfors.