Foto: HAM Helsingfors stads konstmuseum/ Hanna Kukorelli

Porträtt av överborgmästare Jussi Pajunen avtäckt på stadshuset

Ett porträtt av Helsingfors stadsdirektör, överborgmästare Jussi Pajunen avtäcktes måndagen den 2 september 2019 på stadshuset. Porträttet är målat av bildkonstnären Marjatta Tapiola. Verket hängs upp i stadsstyrelsens sessionssal. 

Jussi Pajunen tjänstgjorde som stadsdirektör i Helsingfors åren 2005–2017.
– Under Jussi Pajunens tid lades grunden för de stora städernas hållbara samarbete, som har möjliggjort framgång i många viktiga frågor. Under hans ledning har Helsingfors blivit en internationell föregångarstad när det gäller delaktighet, och öppenheten har blivit standard i stadens förvaltningskultur. Om jag skulle beskriva Jussi Pajunens stil att leda med ett ord, kommer jag direkt att tänka på ”gentleman”: okonstlad och rättfram, lugn och målmedveten, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori.

Pajunen valde konstnären

Enligt stadens tradition får den avporträtterade själv välja den konstnär som ska måla porträttet. Porträttet av Jussi Pajunen är ett beställningsarbete utfört av Marjatta Tapiola.

– Jag uppskattar i hög grad Marjatta Tapiola som konstnär. Speciellt tycker jag om hennes sätt att behandla ljus och skugga, framhåller Jussi Pajunen.

Verket är en olje- och temperamålning på duk, format 120 × 90.

Tradition med porträtt sedan 1700-talet

Porträtten av Helsingfors stadsdirektörer och ordförande för stadsfullmäktige är en tradition som sträcker sig tillbaka till slutet av 1700-talet. Det äldsta verket i stadens porträttsamling är porträttet av politieborgmästare Anders Byström, målat av Nils Schillmark 1780. Ett av de kändaste verken i samlingen är säkert Albert Edelfelts porträtt av den första ordföranden för Helsingfors stadsfullmäktige Leo Mechelin från 1901. Stadshusets samling med över 60 porträtt omfattar också avbildningar av alla överborgmästare som lett staden.