Projektplan för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåker till fullmäktige

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 25 oktober godkänt projektplanen för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåker. Projektplanen omfattar en nybyggnad i Botby-området i Helsingfors. Det nya skolhuset ersätter Stadin ammatti- ja aikuisopistos nuvarande lokaler i Botby, Hertonäs och Mellungsby.

Lokalerna vid Pluggränden 3/Holkvägen 5 erbjuder en pedagogiskt mångsidig inlärningsmiljö för studier som förbereder till yrkeslivet. De nya lokalerna planeras för cirka 3 000 närvarande studerande. Det totala antalet studerande är cirka 4 500, varav cirka en tredjedel deltar i utbildning som ordnas på arbetsplatser eller utanför läroanstalten på annat sätt.

Projektet omfattar cirka 44 050 m² bruttoyta och byggkostnaderna uppgår till högst 176 miljoner euro exklusive mervärdesskatt. Det är meningen att nybyggnaden kan tas i bruk i januari 2026.

Projektet genomförs som ett OPS-projekt, vilket innebär att den som genomför projektet (serviceproducenten) svarar för rivning av de gamla byggnaderna, planering av campus samt för byggandet och underhållet under de följande 20 åren.

Det slutliga beslutet om att godkänna projektplanen fattas av stadsfullmäktige.

Helsingfors blir medlem i den ideella föreningen Tapahtumateollisuus

Stadsstyrelsen beslutade även att Helsingfors stad ska gå med som samfundsmedlem i Tapahtumateollisuus. Föreningen Tapahtumateollisuus är en centralorganisation för evenemangsbranschen och är en intresse- och serviceorganisation för branschens företag och aktörer.

Som samfundsmedlem har Helsingfors stad möjlighet att påverka evenemangsbranschen på stadsnivå. En medlem kan sträva efter en plats i föreningens styrelse och därigenom påverka. Tack vare sin omfattande expertorganisation har Helsingfors goda förutsättningar för att delta i föreningens arbetsgrupper.

Stadsstyrelsen gav dessutom ett utlåtande till Riksdagens justitieombudsman med anledning av att Finlands Flygförbund överklagat uppsägningen av ett arrendeavtal. I utlåtandet konstateras att staden har behandlat Finlands Flygförbunds besvär utan dröjsmål, meddelat Finlands Flygförbund på ändamålsenligt sätt samt motiverat beslutet om att häva arrendeavtalet på det sätt som föreskrivs i lag.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.