Mötet orsakar betydande undantag i trafiken vid Salutorget och dess närhet under hela dagen.

Rysslands president Vladimir Putin gör ett arbetsbesök i Finland onsdagen 21 augusti 2019

Republikens president Sauli Niinistö är värd för besöket.

President Niinistö och president Putin för ett officiellt samtal på Presidentens slott. Förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland diskuteras även regionala och internationella frågor. Efter samtalet håller presidenterna en gemensam presskonferens. Besöket avslutas med en gemensam middag på Sveaborg.

Under Rysslands presidents Vladimir Putins besök onsdagen den 21 augusti 2019 påverkas trafiken i Helsingfors och Vanda av korteger och avspärrningar. Det område som berörs mest är Mannerheimvägen och området kring presidentens slott. Till exempel är den vanliga verksamheten på salutorget stängd hela dagen.

På grund av trafikbegränsningarna rekommenderar jag att undvika användning av egen bil i centrum eller att åtminstone reservera tillräckligt med tid för resan,

Kortegerna orsakar avbrott i Helsingfors och Vanda

I huvudstadsregionen kör korteger som orsakar trafikavbrott speciellt i centrala Helsingfors och på lederna mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors centrum. På kortegernas rutter är ingen annan trafik tillåten.

Området kring presidentens slott och innerstaden

På onsdag är Salutorget stängt för all fordonstrafik efter kl. 12. Trafiken till Södra hamnen dirigeras genom Helsingfors södra delar via Fabriksgatan, eller andra rutter som polisen anvisar.

Från cirka kl. 12 gäller följande specialarrangemang för fordonstrafiken i Helsingfors centrum:

Trafiken från Norra kajen till centrum går via Elisabetsgatan
Mannerheimvägen är stundvis stängd och trafikavbrott förekommer ställvis
Norra esplanaden är stundvis stängd för övrig trafik
Begränsningarna gäller även servicetrafik

På grund av besöket begränsas även trafiken till sjöss. På onsdag tillåts inga privata båtar utanför Presidentens slott.

Helsingfors polisinrättning har hand om bland annat säkerheten på mötesplatserna och hur trafiken undantagsvis ordnas p.g.a. besöket. Den färskaste informationen om mötets inverkan på trafiken finns på Helsingfors polisinrättnings twitterkonto.

Helsingforsregionens trafik

Helsingfors polisinrättningen

Färjetrafiken till Sveaborg avgår från Skatudden och färjan trafikerar Sveaborg enligt avvikande tidtabeller. Den ersättande färjan har dock färre antal passagerarplatser än vanligt. Den första färjan avgår från Skatudden kl. 6.20 och den sista kl. 2.00. Turtätheten är ca 40 minuter.

JT-Line trafikerar Sveaborg undantagsvis från Hagnäskajen. Obs. På dessa färjor gäller inte HRT:s biljetter.

Trafiken till hamnarna

Presidentmötet påverkar trafiken till hamnarna under eftermiddagen. Man kan endast köra till och från Skatudden via Sjötullstorget och Kanalgatan och till Ulrikasborg, Brunnsparken och Olympiaterminalen från väst.

President Niinistö och president Putin träffades föregående gång i april 2019 i samband med det arktiska forumet i S:t Petersburg. President Putin besökte Finland senast den 16 juli 2018 med anledning av mötet #HELSINKI2018.

Läs mer 

Helsingforspolisens twitter
Meddelandet från Republikens presidents kansli