Salutorget Helsingfors.

Sådant var Helsingfors stads år 2021

Helsingfors drabbades av coronaviruspandemin också 2021, men året innehöll också mycket mer.

I Helsingfors stads årsredovisning som sammanställer allt som hände 2021 står bland annat att staden ville säkerställa bra inlärning för varje elev inom den grundläggande utbildningen på finska och svenska, då man kom överens om ett personligt inlärningsmål för alla och höll bedömningssamtal.

I årsredovisningen går man också igenom hur Helsingfors på många sätt fortsatte att genomföra spårtrafikens nätstad samt hur bostadsbyggandet i Helsingfors fortsatte lika snabbt som under tidigare år.

Den första Helsingforsbiennalen som producerades av Helsingfors konstmuseum HAM ägde rum under sommaren 2021 i Skanslandet. Biennalen lockade 148 000 besökare till skärgården.

Inom social- och hälsovårdstjänsterna präglades redovisningsperioden för 2021 av coronaviruspandemin för andra året. Dessutom var ett fokusområde att öka användningen av elektroniska tjänster på distans. Staden satsade på vård och rehabilitering på distans, rådgivning och videomottagning.

I årsredovisningen ingår även borgmästarens och kanslichefens översikter samt väsentlig information om stadens och stadskoncernens bokslut.

Läs mer om stadens år 2021 här.