Kaserntorget. Bild: Camilla Bloom

Sandvikstorget sommarens terrassoas i år? Vi söker en operatör!

Helsingfors Stadslokaler Ab kartlägger för närvarande Sandvikstorgets möjligheter att fungera som restaurangaktörernas gemensamma terrass och skyltfönster för matkulturen i Helsingfors under sommaren 2022. Vi vill att den här sommarens torgterrass ska bli ännu mer företagardriven jämfört med Senatstorgets och Kaserntorgets terrassförsök, och nu söker vi en ny operatör.

– Vi söker en operatör för terrassprojektet, ett företag inom restaurang- eller evenemangsbranschen som skulle ansvara för produktionen av Sandvikstorgets gemensamma terrass i samarbete med Helsingfors Stadslokaler. Operatören skulle ha ansvar för den gemensamma terrassens affärsverksamhet, områdesplanering och produktion. Stadslokalernas roll skulle vara att styra serviceproducenten i enlighet med villkoren i koncessionsavtalet, berättar Peggy Bauer, verkställande direktör för Helsingfors Stadslokaler Ab.

Den gemensamma terrassens verksamhet skulle baseras på ett koncept liknande de sommarterrasser som Helsingfors Stadslokaler producerade på Senatstorget och Kaserntorget åren 2020 och 2021. Terrassförsöken har fått beröm av både stadsbor och inrikesturister och de har haft en märkbar betydelse för de deltagande restaurangerna och hela centrums livskraft.

"Senatstorgets och Kaserntorgets sommarterrasser var dock undantagsarrangemang under coronatiden och därför hade staden en stark roll i dem. Nu när coronan börjar planas ut, är det naturligt att kasta bollen vidare till företagarna. Vi vill att det finns liv på torg och gator även efter coronan och själva konceptet är ju något som stadsborna älskar!" säger Bauer.

Smakfulla Sandviken

Läget för sommarens gemensamma terrass är inte helt bestämt än, men föregående årens platser är i alla fall inte tillgängliga: Senatstorget är redan bokat för andra evenemang och i Kaserntorgets omgivning utförs renoveringar som skulle störa terrassverksamheten. Det mest smakfulla alternativet på planeringsbordet just nu är Sandvikstorget.

"Sandvikens saluhall har redan en lysande samling av restaurang och det skulle vara fantastiskt att utvidga hallens dukning till torget tillsammans med andra intressanta restaurangaktörer i Helsingfors," säger Bauer.

Sandvikstorgets loppisverksamhet har sjunkit rejält i popularitet redan under somrarna innan coronaepidemin. Webbloppisarna och olika slags avgiftsfria loppisevenemang har minskat dess dragningskraft. Det ligger fortfarande öppet om man kan kombinera loppisverksamheten med sommarterrassverksamheten eller ge den en helt ny plats.

Terrassverksamheten skulle infalla i juni–augusti, närmare tider kommer senare, liksom även antalet restauranger som väljs med.

Operatöransökan

Om ditt företag är intresserat av att vara operatör för Sandvikstorgets gemensamma terrass, ber vi dig kontakta oss per e-post till tapahtumat@kaupunkitilat.fi senast den 27 mars 2022.

Helsingfors Stadslokaler Ab kallar potentiella kandidater till en diskussion om ramarna för den gemensamma terrassen och koncessionsavtalet, samarbete och operatörens förslag för genomförande av helheten senast i slutet av mars 2022.

Nyhets bild visar terrasstämning på Kaserntorget sommaren 2021. Nu planeras sommarens gemensamma terrass till Sandvikstorget. Bild: Camilla Bloom