Bilder visar personer i olika åldrar och med olika slags bakgrund.

Skicka in idéer via OmaStadi fram till den 25 oktober

Idéer för att utveckla sin stadsdel, sitt område eller hela staden kan lämnas in 5–25.10.2020 på webbadressen omastadi.hel.fi

Hittills har det lämnats in fler än 600 idéer på OmaStadi. Populära teman har varit motion och friluftsliv, parker och natur samt gemenskap. Insamlingen av idéer avslutas den 25 oktober.

Information om OmaStadi och stöd för idékläckning ges av stadslotsarna och på många av stadens serviceställen, såsom i biblioteken och invånarhusen. Noggrannare information om evenemangen och stöd för idékläckning finns på webbplatsen omastadi.hel.fi

”Vi har fått in ett glädjande stort antal idéer av hög kvalitet. Det verkar som om stadsborna satt sig in noggrant i idéprocessen. Nästan hälften av idéerna gäller motion och friluftsliv”, säger Kirsi Verkka, utvecklingschef för enheten för delaktighet och rådgivning.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Under den andra omgången betyder det att 8,8 miljoner euro har reserverats för att förverkliga invånarnas drömmar. Under de två följande åren kläcker vi idéer, gör framställningar om förslag av idéerna samt röstar slutligen om dem på hösten 2021. Staden förverkligar de förslag som fått flest röster.

Helsingfors är indelad i sju distrikt som tilldelas en viss summa utgående från invånarantal. Dessutom kan man föreslå idéer för att utveckla hela staden, för vilket det reserverats sammanlagt 1 760 000 euro.

Man kan lämna in idéer till OmaStadi 5–25.10.
Den gemensamma utvecklingen inleds med regionsbyggen som ordnas i december.

#OmaStadi #Helsinki

Vi skapar tillsammans ett drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.

Tidtabellen kan påverkas av den rådande pandemin. Vi informerar om eventuella ändringar i tjänsten omastadi.hel.fi och på Helsingfors stads webbplats Hel.fi.

Läs och se mer:

Stöd och evenemang för idégivning

OmaStadi

Deltagande budgetering

Stadslotsarna

Video: Vi skapar tillsammans ett drömmarnas Helsingfors. OmaStadi.


Foto: KMG.